Počas uplynulých troch týždňov ste nás podporili 10 400 podpismi a umožnili ste nám uchádzať sa o vašu dôveru v novembrových komunálnych voľbách.

Spolu s vami dlhodobo vnímame potrebu zmeny v Žiline, preto vám ponúkame víziu Inej Žiliny – mesta, kde sa vráti ľudskosť a zodpovednosť, kde potreby občana budú na prvom mieste.

Sme Iná Žilina, sme tím, nie jednotlivec. Chceme Žilinu čistejšiu, vzdelanejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život nás všetkých.