V sobotu 15. septembra 2018 sme nielen deťúrencom spestrili popoludnie. Spolu s CVČ Žirafa sme sa zapojili do aktivít počas už 4. ročníka Žilinského mestského polmaratónu. Úžasného podujatia bratov Tomáša a Mareka Čelkovcov sa zúčastnil rekordný počet bežcov. Beh pritiahol aj veľa detí, a tým sme vyplnili čas, kým, napríklad, čakali na súťažiaceho rodiča. Postavili sme ihrisko, kde si malí aj veľkí zahrali hokejbal s majstrom sveta Róbert Bobby Kašša a jeho švagrom Pavol Surňák. Bez rozdielu vekovej kategórie chutila aj cukrová vata, ktorej Martin Vidra a Ján Glasňák pripravili viac ako 100 porcií. Ideálne počasie už bolo iba povestnou čerešničkou na torte.

Bratia Čelkovci spolu s tímom dobrovoľníkov opäť ukázali, ako má vyzerať podujatie, ktoré pritiahne nielen Žilinčanov do centra mesta. Takýchto aktivít musí byť stále viac a viac, aby sme v meste pod Dubňom žili ako jedna veľká spokojná rodina. A návrat života do centra by tomu veľmi prospel. Ak sa nám dostane od organizátorov rovnakej dôvery, ako doposiaľ, tak sa už dnes tešíme na ďalší – 5. ročník Žilinského mestkého polmaratónu (15. 9. 2019). Uvidíme sa opäť na rovnakom mieste, v srdci našej Žiliny.