Ako jediná žena zabojuje o primátorskú stoličku v Žiline nezávislá kandidátka Ľudmila Chodelková. Do volieb vstupuje aj s tímom 15 kandidátov na poslancov. S programom INÁ ŽILINA ponúkajú viac ako sto riešení, kde na prvom mieste sú potreby Žilinčanov.

„Rovnako ako mnohí Žilinčania, aj ja pociťujem potrebu zmeny v našom meste. Už si nemôžeme dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. S dôverou sa na mňa obracali mnohí moji známi, ale aj samotní občania pri rôznych stretnutiach, aby som opäť za Žilinu zabojovala. A ja som sa rozhodla za ňu zabojovať. Z mojej doterajšej práce občania veľmi dobre vedia, že som vždy stála na ich strane, vždy som sa snažila pomáhať všetkým občanom a tak tomu bude aj naďalej,“ uviedla dnes Chodelková pred novinármi.

Jej kandidatúra vzišla z vízie Iná Žilina. „Sme tím, nie jednotlivec. Sme zoskupenie ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Chceme Inú Žilinu – čistejšiu, vzdelanejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život nás všetkých,“ zdôraznila. Iná Žilina ponúka okrem primátorskej kandidátky, ktorá sa bude uchádzať aj o poslanecký mandát, aj ďalších 15 kandidátov na poslancov.

„Nestoja za nami silní podnikatelia a ani nikto iný, komu by sme museli byť zaviazaní, a tak to aj ostane. Kampaň si financujeme z vlastných zdrojov a príspevkov podporovateľov. Príjmy a výdavky sú pre všetkých viditeľné na mojom transparentnom účte ako aj na transparentnom účte OZ Iná Žilina, ktoré bolo v zmysle zákona zaregistrované ako tretia strana,“ dodala Chodelková.

Pred občanov predstupuje tím Iná Žilina so spoločným programom. „Ponúkame reálny a jasný program, ktorý rieši problémy občanov v ôsmich oblastiach – dobre fungujúce a zodpovedné mesto, bezpečnosť, vzdelanie, šport, kultúra, zelené mesto, sociálna oblasť a oblasť dopravy a infraštruktúry. Prinášame viac ako sto riešení.

V rámci dobre fungujúceho a zodpovedného mesta chcú zaviesť nulovú toleranciu zvýhodňovania nekvalitných a predražených dodávok tovarov a služieb pri verejných obstarávaniach. Vytvoria priestor prvého kontaktu, kde môžu občania nahlasovať osobne, mailom a telefonicky svoje problémy a podnety pri fungovaní mesta zo všetkých oblastí – napr. čistota, zeleň, verejný poriadok, bezpečnosť, nefunkčné osvetlenie a ďalšie. Tie budú evidované a následne riešené príslušnými zamestnancami, ktorí budú zodpovedať za výsledok. Pri riešení zásadných otázok života mesta využijú inštitút referenda a verejných zhromaždení občanov. V rámci bezpečnosti plánujú rozšíriť kamerový systém v celom meste, vrátane sídlisk a mestských častí.

Iná Žilina chce vytvoriť nové kapacity pre umiestnenie väčšieho počtu detí do materských škôl a zvýšiť transparentnosť prijímania detí do materských škôl. Miesto v škôlke bude pre každé dieťa. V oblasti športu budú hľadať reálne riešenia, aby Žilina mala opäť vlastnú športovú halu. V prípade možného návratu „Korytnačky“ do rúk mesta budú akceptovať len podmienky výhodné pre mesto a jeho obyvateľov. V prípade rozostavaného areálu „Karpatská“ presadzujú možnosť zrušenia zmluvy a navrátenie pozemku do rúk mesta. Pripravia projekt na vybudovanie novej plavárne.

V oblasti kultúry chce Iná Žilina zriadiť mestské múzeum a systematicky podporovať možnosti prezentácie folklóristov a remeselníkov na podujatiach v meste. Zabezpečia postupnú opravu kultúrnych domov v mestských častiach, ktoré by mali prioritne slúžiť potrebám ľudí a stretávanie sa miestnych komunít – seniori, začínajúce mladé kapely, mladé mamičky a podobne.

Čistejšie mesto chcú zabezpečiť pomocou fungujúceho systému údržby a nastavenia dôslednej kontroly stavu čistených plôch po vykonaní údržby. Budú presadzovať realizáciu náhradnej výsadby stromov v plnej výške. Z lesoparku chcú vybudovať komplexnú oddychovú zónu pre Žilinčanov, čím bude slúžiť deťom, rodinám, seniorom, ale aj športovcom. Plánujú dobudovať a rozšíriť mobiliár a detské prvky v rámci celého mesta.

V sociálnej oblasti chcú zaviesť službu – „Mobilný úrad“ pre ŤZP a seniorov, prostredníctvom ktorej by na základe doručenej požiadavky oprávneného žiadateľa vysielal úrad do terénu kvalifikovaného pracovníka, ktorý na mieste poradí, čo všetko je potrebné na vybavenie záležitosti, respektíve ju na mieste aj vybaví. Rozšíria možnosti pre stravovanie seniorov a zavedú mestský príspevok pre každé novonarodené dieťa v Žiline.

Iná Žilina zavedie nový systém parkovacej politiky na základe moderných technológií a bude presadzovať vytvorenie nových parkovacích miest a parkovacích domov, predovšetkým na sídliskách. V Žiline by chceli zaviesť pilotný projekt rýchlobusov, ktoré prepoja najviac zaťažené lokality mesta ako aj zaviesť systematické plánovanie úprav cestných a peších ťahov s alternatívou povrchovej úpravy. Pre občanov vytvoria verejne prístupný harmonogram realizácie opráv a sezónnej údržby. Podporovať budú aj rozvoj mestských cyklochodníkov.

Tím INÁ ŽILINA – zoznam kandidátov na poslancov

Volebný obvod č. 1: Hliny I-IV, Staré Mesto

Ľudmila Chodelková, Michal Danek, Bohuslava Trnovská, Martin Vidra

 

Volebný obvod č. 2: Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha

Jozef Cisarik, Tibor Čerňan, Peter Chromiak, Ján Glasnák

 

Volebný obvod č. 4: Vlčince

Martin Barčík, Júlia Bombalová, Karol Čepec, Róbert Kašša

 

Volebný obvod č. 5: Hájik

Ján Ivančic

 

Volebný obvod č. 6: Bytčica, Rosinky, Trnové

Jozef Juriš

 

Volebný obvod č. 7: Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Denis Cáder

 

Volebný obvod č. 8: Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

Rastislav Johanes