Záujemcovia o členstvo v okrskovej volebnej komisii máte najvyšší čas. Už iba dnes – v stredu 10. októbra 2018 – je možné sa zaregistrovať a byť priamou súčasťou blížiacich sa komunálnych volieb.

Okrsková volebná komisia plní úlohu garanta ústavnosti a zákonnosti samostatného volebného aktu a prvotného sčítania hlasov. Okrsková volebná komisia teda zabezpečuje správny priebeh volieb.

Člen komisie v deň volieb – v sobotu 10. novembra 2018 – vydáva vo svojej volebnej miestnosti hlasovacie lístky podľa predloženého menného zoznamu oprávnených voličov. Po skončení volieb sčítava hlasy a písomne vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku.

Člen okrskovej volebnej komisie môže byť každý, kto dovŕšil 18 rokov, je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. V prípade záujmu prosíme kontaktovať p. Martina Barčíka na 0904 619 149. Štátom stanovená odmena pre člena komisie je 35,- €.