Nikdy nebudeme postupovať tak, aby záujmy a dobro občanov neboli pre mesto na prvom mieste. Dnes sa tak, žiaľ, nedeje, čoho výsledkom sú dlhodobo neriešené problémy, alebo ich úplne zlá realizácia. Rovnako je tomu aj v prípade regulácie vjazdu vozidiel do pešej zóny.

Na tom, že treba účinnejšie organizovať pohyb vozidiel v historickom centra mesta, panuje názorová zhoda. V tom sú dotknutí občania, vedenie mesta, aj poslancami zajedno. Súčasný stav je už neudržateľný. Aj preto ju začala Ľudmila Chodelková, ako poslankyňa za daný obvod, spolu s kolegami Jozefom Jurišom, Martinom Vidrom a Martinom Barčíkom, riešiť pred približne dvomi rokmi. Po mnohých stretnutiach s majiteľmi budov, nájomníkmi, občanmi, ktorí v historickom centre mesta žijú, sme našli vhodné riešenie, ktoré bolo vhodné pre všetkých a vyriešilo by problematiku z dlhodobého hľadiska.

Všetky požiadavky boli zároveň zapracované do uznesenia, ktoré Mestské zastupiteľstvo schválilo v apríli 2017. Materiál podporilo24 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa štyria. Zdalo sa, že sa situácia vyrieši a dôjde k posunu k želanému stavu – menej áut v centre, vstup len pre oprávnených. Až kým sme nenarazili na technické riešenie, ktoré je kameňom úrazu a ťahá sa to dodnes.

Mesto presadzuje výsuvné stĺpiky na vstupoch, ktoré budú ovládané prostredníctvom čipu umiestnenom v motorovom vozidle. Je to zastaraná a drahá technológia, ktorá je už prekonaná. Naopak, dotknutí občania, obyvatelia a poslanci preferujú kamerový systém, ktorý bude rozpoznávať evidenčné čísla motorových vozidiel, a tým automaticky vyhodnocovať oprávnenosť pre ich vstup. Zbierané dáta totiž bude posudzovať s verejne dostupnou databázou. Každé vstupujúce auto bude viazané k príslušnému voľnému parkovaciemu miestu. V prípade, že bude naplnená kapacita parkovacích miest, do zóny sa už nedostane ďalšie vozidlo. Nehovoriac o tom, že kamerový systém by „zabil“ viacero múch jednou ranou. Systém kamier s vysokým rozlíšením by dohliadal na bezpečnosť občanov a ochranu majetku, mohol by rozhodovať o čase zapnutia a vypnutia verejného osvetlenia, plus by priniesol mnoho ďalších benefitov. Či mesto bude alebo nebude chcieť, k funkčnému kamerovému systému nás zaväzuje legislatíva, ktorá ho od roku 2022 bude striktne vyžadovať. Aj napriek všetkému uvedenému sa vedenie mesta rozhodlo svojvoľne a osadilo výsuvné stĺpiky.

Vyčerpali sme úplne všetky možnosti, ako predísť tomuto stavu. Keďže mestom neboli vypočuté opakované požiadavky, nie je dodržané rozhodnutie Mestského zastupiteľstva a pochybnosti máme aj o stavebnom procese realizácie, obrátili sme sa s podaním na prokuratúru.

A tak namiesto toho, aby už rok bola pešia zóna predovšetkým pre peších, aj s ohľadom na dotknutých občanov, sa nielenže problém nevyriešil, ale mesto sa rozhodlo ísť úplne zlou cestou. Takto to v Žiline nemôže pokračovať, už nemôže mrhať časom, keď namiesto rozvoja prešľapuje na mieste, bez základného ohľadu na dobro Žilinčanov.