Kandidát za poslanca, volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Mgr. Denis Cáder, kandidát za poslanca

slobodný, 27 rokov, manažér

Posledných 10 rokov žijem aktívne vo verejnom priestore. Začalo to stredoškolskými súťažami, Olympiádou ľudských práv či dobrovoľnou prácou pre Žilinský mládežnícky parlament, kde sme prepájali požiadavky študentov s vedením mesta. Počas týchto rokov vnímam kritiku na ľudí zodpovedných za naše mesto, preto som sa rozhodol vziať zodpovednosť do vlastných rúk a začal som od seba.

Na vysokej škole som rozbehol celoslovenskú iniciatívu „Bývanie pre mladých“, či regionálne občianske združenie „Žilina v pohybe“. Organizoval som tri ročníky kultúrno- športového podujatia ŽilBa cup v Bánovej, z posledného ročníka sme darovali výťažok hendikepovaným autistom, tiež podujatie „Vyčistime si okolie“ – zber odpadu v povodí Rajčianky v Bánovej a aj v Závodí.

Posledné roky som videl a hlavne počul, čo trápi obyvateľov Žiliny. Ako by chceli naše mesto meniť k lepšiemu. Moja účasť na stretnutiach poslancov s občanmi mestských častí mi ukázala, kde má mesto svoje nedostatky, čo treba meniť a ako sa snažiť tieto zmeny reálne presadiť. Sľubov a nenaplnených očakávaní sme tu už mali dosť!

 

Mám jasný plán a stratégiu na celé 4 roky s odpočtom práce po každom jednom roku, pravidelné stretnutia a komunikáciu s Vami. Som tu pre Vás.

OPRAVA CIEST A CHODNÍKOV: cesty a chodníky potrebujú opraviť nielen v centre mesta, aj v mestských častiach a na periférií. Dôležité je prepojiť správcov ciest v Žiline a vyčleniť financie z rozpočtu mesta pre opravu zanedbaných ciest a chodníkov. Zabezpečíme tlak na vedenie a primátora mesta. Budú jasné stanovené termíny realizácie a možnosti verejnej kontroly.

NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ: potrebujeme revitalizáciu starých detských ihrísk a ich postupnú obmenu novými centrami oddychu. Ihriská a parky by mali slúžiť deťom, rodinám, športovcom a všetkým občanom. Budú otvorené verejnosti s povereným zodpovedným správcom, s pravidelnou údržbou a ohradením pred zvieratami.

SLUŽBY PRE NAŠICH SENIOROV: vďaka seniorom, ktorí stavali naše mesto, tu dnes môžeme žiť, preto im vzdáme úctu. Zriadime službu „Mobilný úrad“ pre ZŤP a dôchodcov. Chýba tu priestor, kde by sa mohli stretávať, klubovňa či kultúrny dom. Budeme hľadať priestorové možnosti, kde poskytneme služby pre kvalitný a aktívny dôchodok našim seniorom, napríklad aj cez rozšírenie možnosti pre dostupné stravovanie a donášku jedla priamo domov.

PODPORA ŠPORTU: šport historicky patrí k nášmu obvodu a celkovo k Žiline. Konkrétne u nás je to podpora futbalu a futbalistov, ako fungujúceho športového klubu, ktorý vychováva deti, mládež a ponúka možnosti pre ďalší rozvoj hráčov. Okrem futbalu chceme podporovať aj ďalšie športy, ako beh, či šport v telocvičniach – sálový futbal, hokejbal, basktetbal či volejbal.

DOSTUPNÉ MIESTA V ŠKÔLKE A V ŠKOLE: zabezpečíme miesto pre deti v škôlke a škole, nevyhnutnosť je začať riešiť  aj rozšírenie kapacity existujúcich zariadení, ktoré sú plné. Budeme pracovať na získaní peňazí pre školy a škôlky, ich materiálno-technické vybavenie. Aby boli moderné a ponúkali vysoký štandard výučby. Jednou z dôležitých noviniek je zavedenie mestského príspevku pre každé novonarodené dieťa v Žiline.