Kandidáti Inej Žiliny za poslancov, volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto:

Ing. Michal Danek, kandidát za poslanca

36 rokov, podnikateľ

V Žiline som sa narodil, študoval aj pracoval, teraz v nej podnikám a stále žijem. Túžim však žiť v príjemnom prostredí, a preto mi nie je jedno, ako naše mesto vyzerá. Ako občan vidím, že kroky mesta nie sú vždy v súlade so záujmami obyvateľov, ani v prospech Žiliny. Rád by som zúročil svoje doposiaľ nadobudnuté skúsenosti, posunul Žilinu správnym smerom a priblížil mesto k jeho občanom.

Mojím cieľom je zabezpečiť veci, ktoré by mali byť v našom meste samozrejmosťou, no napriek tomu tu dlhodobo chýbajú. Som jedným zo zakladateľov Klubu psovodov záchranárov a bol som aj pri zrode cvičiska pre psov, ktoré stálo na trávnatej ploche  oproti  Kauflandu.  Niekoľko rokov som tu aj viedol kurzy pre  verejnosť.  Popri  práci som študoval na Žilinskej univerzite, neskôr som pracoval ako mestský policajt, čo mi pomohlo získať lepší prehľad o Žiline.

Vybudoval som vlastnú spoločnosť, ktorá sa venuje interaktívnym produktom, reklame  a marketingu. Stojím aj za projektom Knihobúdok, ktoré aktívne prevádzkujem do dnešných dní.

michaldanek.sk

 

PaedDr. Ľudmila Chodelková, kandidátka za primátorku, kandidátka za poslankyňu

52 rokov, riaditeľka SCVČ Žirafa

Riaditeľkou mestského centra voľného času (Žirafa) som sa stala v roku 2009. Keď ho v roku 2013 vedenie mesta svojvoľne zrušilo, spolu s niektorými zamestnancami sme prevzali cirkevné centrum voľného času, ktoré bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení ako Súkromné centrum voľného času (terajšia Žirafa), kde som naďalej riaditeľkou a pokračujeme v predchádzajúcej činnosti. Pre tisíce Žilinčanov sme tak udržali krúžky, s ktorými súvisí aj veľká možnosť športovať.

Od roku 2014 som poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline a od roku 2017 poslankyňou VÚC Žilina. Kandidovať som sa rozhodla, pretože vidím, koľko problémov v meste sa nerieši a požiadavky občanov sú na poslednom mieste. Chcela by som spolu so svojimi priateľmi zmenu v prospech ľudí a Žiliny. Nebudem len rozprávať, ale aj konať, tak ako   som k práci poslankyne pristupovala doteraz. Robím to tak už niekoľko rokov, a preto sa ľudia na mňa veľmi často obracajú so svojimi požiadavkami.

Chcem naďalej pomáhať Žiline a jej ľuďom.

 

Ing. Bohuslava Trnovská, kandidátka za poslankyňu

51 rokov, ekonómka

Dlhé roky som pracovala ako ekonómka v manželovej firme, ale viac som sa našla v prevádzkovaní rodinného hotela. S rodinou rada cestujem a vždy som smutná, keď vidím okolité mestá a krajiny, ktoré prekvitajú, sú čisté, zelené, zmodernizované a ľudia v nich sa usmievajú. Žilinu vnímam ako mesto, v ktorom sa zastavil čas v 20. storočí. Smutné, špinavé, s málo miestami pre relax, s detskými ihriskami, ktoré pamätajú ešte moje detstvo, s problematickým parkovaním. Rada by som vrátila úsmev Žilinčanom.

Kandidovať do mestského zastupiteľstva som sa rozhodla po dlhom zvažovaní. Medzi priority v mojom programe patria čistota v meste, obnova mobiliáru, detských ihrísk, vybudovanie venčovísk pre psov, zabezpečenie väčšej bezpečnosti v uliciach a vytvorenie priestoru pre seniorov pre zapájanie sa do aktívneho života.

 

Martin Vidra, kandidát za poslanca

40 rokov, technický riaditeľ

Nemám rád byrokraciu a spiatočnícke myslenie a chcem to zmeniť. Záleží mi na tom, aby zo Žiliny bolo moderné mesto, v ktorom sa bude rozmýšľať zdravým rozumom a v prospech občanov a nie prospechársky. Mesto má predsa slúžiť občanom a nie naopak. Aj preto sa v posledných rokoch angažujem v neformálnom združení Laubne, ktoré pôsobí v centre Žiliny. Medzi jeho úspechy sa radí, napríklad, záchrana letných terás na Mariánskom námestí. Posledné dva roky sa venujem riešeniu problému mechanického zabezpečenia vstupu do pešej zóny a podarilo sa mi presadiť nový generel statickej a dynamickej dopravy. Spolu s kolegami sme navrhli alternatívu mechanického zabezpečenia vstupu do pešej zóny – Smart riešenie v podobe inteligentného kamerového systému.

Ako poslanec by som sa venoval aj oblasti bezpečnosti v meste, ochrane budov pred vandalizmom a moderným riešeniam, napr. v podobe inteligentného vypínania pouličného osvetlenia. Chcem zmodernizovať na úroveň hodnú 21. storočia kamerový systém, dopravu a parkovaciu politiku mesta.