Kandidáti za poslancov, volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Ing. Jozef Cisarik kandidát za poslanca

50 rokov, ekonóm

Ako rodený Žilinčan, ale aj ako človek s dlhoročnými skúsenosťami v najvyšších riadiacich funkciách nielen úspešného športového klubu, ale aj daňového úradu, som sa po veľmi serióznom uvážení rozhodol kandidovať ako nezávislý za mestského poslanca. Som odhodlaný posunúť toto mesto a jeho úroveň v hodnotách života na lepšiu platformu. Vo svojej práci a na každom kroku som bol značne konfrontovaný s praktickými otázkami kvality ľudského života. Viem veľmi dobre, čo páli obyvateľa, podnikateľa či občana. Viem presne, kde tlačí topánka bežného chodca na ulici, po čom túžia ľudia, ich rodiny, spoločenstvá, susedstvá, komunity. Na veľa ich požiadaviek som v rámci svojich možností neraz našiel ten pravý kľúč od tej pravej brány ako dobrú radu či pomoc. Nikdy nebol pre mňa problém zaklopať za iných na akékoľvek zabuchnuté dvere a, ak to bolo potrebné, i silnejšie zabúchať, keď už náhodou začali vŕzgať pánty. No žiadne som zámerne nevyvalil, pretože  mám osvojené vytrvalé klopanie tak, aby vám bolo otvorené v duchu fair-play.

 

Ing. Tibor Čerňan kandidát za poslanca

54 rokov, manažér

Pracujem ako manažér v akciovej spoločnosti s kompetenciou riadiť výrobu, dopravu a expedíciu  a aktívne  spolupracujem na odstraňovaní enviromentálnych záťaží. Kandidujem na poslanca, aby som zlepšil podmienky na bývanie a relax v našom meste. Vo svojom volebnom obvode sa chcem zamerať na rekonštrukcie a opravy ciest a najmä chodníkov, vytvorenie cyklotrás, opravy športovísk a vybudovanie nových.

Zlepšiť musíme starostlivosti o zeleň, oddychové zóny a najmä čistotu zastavaných zón ale aj ich okolia. V meste sa chcem zamerať na dôstojný život seniorov. Pre nich je potrebné vytvárať nové domovy sociálnych služieb a hospice, aby každý občas tohto mesta mohol prežiť starobu a dožiť svoj život v dôstojných  podmienkach  s primeranou starostlivosťou.

Spokojnosť občanov tohto mesta ma zaväzuje k tvrdej a poctivej práci poslanca, ktorej sa ako manažér nebojím.

 

Ján Glasnák kandidát za poslanca

46 rokov, počítačový grafik

Po štúdiu na gymnáziu som sa venoval počítačom, počítačovým sieťam a počítačovej grafike. Pôsobil som  vo viacerých žilinských firmách na IT pozíciách. Napokon som sa rozhodol pre počítačovú grafiku a od založenia vlastnej firmy sa jej venujem doteraz. Spolupracoval som  s najvýznamnejšími svetovými firmami v odbore.

Ako komunálny politik by rád presadzoval moderný spôsob komunikácie s úradmi. Služby jednotlivých úradov treba pospájať a integrovať. Online prístup by v dnešnej dobe mal byť samozrejmosťou. Občan by nemal obiehať úrady, ale na úrade mať kontakt len s jedným úradníkom, ktorý potom ostatné schôdzky po ďalších odboroch prepošle obežníkom. Smart mesto vnímam ako príležitosť vybudovať základy transparentnosti, kontroly reálnosti  komunálnych  investícií a otvorenosti prístupu. Jednoducho chcem pomôcť zo Žiliny vybudovať moderné európske mesto 21. storočia.

 

Ing. Peter Chromiak kandidát za poslanca

27 rokov, produktový manažér

Môj záujem o veci verejné sa začal v roku 2006 pri protestoch proti výstavbe mrakodrapu v areáli bývalého letného kina

na Bôriku. Neskôr som spolupracoval pri založení Žilinského mládežníckeho parlamentu ako poradného orgánu primátora mesta pre oblasť potrieb mladých ľudí a v rokoch 2009 – 2012 som pôsobil v Rade mládeže Žilinského kraja. V roku 2016  som vyštudoval na Žilinskej univerzite odbor Ekonomika a manažment podniku. Ku kandidatúre na funkciu poslanca ma prinútil dlhodobo nepriaznivý stav chodníkov, ciest

a mestskej zelene. Niekoľko rokov na tento stav upozorňujem mesto a nemám pocit, že by došlo k náprave. Keď každý deň prechádzam po Žiline, vidím nepokosenú trávu, neostrihané kríky, výtlky na cestách, preplnené koše  na  separovaný odpad. Každú chvíľu posielam podnety mestu cez mobilnú aplikáciu, emailové správy a médiá. Ale prečo si tieto základné funkcie mesto neplní bez toho, aby ho občania museli k tomu neustále vyzývať?