Kandidáti za poslancov, volebný obvod č. 4 – Vlčince

Mgr. Martin Barčík, kandidát za poslanca

ženatý, 45 rokov, 1 dieťa, manažér

Viac než dvadsať rokov spolupracujem na rôznych projektoch v sociálnej oblasti a kultúre. Mám dlhoročné skúsenosti v samospráve a zastupujem občanov aj na úrovni kraja. V Agentúre podporných služieb pomáham znevýhodneným skupinám občanov nájsť  bývanie  a prácu. Verím v silu rodiny, priateľstva a fair play. Tieto moje  základné  hodnoty a odbornosť budem vždy presadzovať aj vo verejnom živote.

SOCIÁLNE SLUŽBY: navýšime počet opatrovateliek a skvalitníme terénne služby, ktoré by mali najviac pomôcť seniorom, ľuďom s postihnutím a rodinám v kríze.

PARKOVANIE: presadíme výstavbu parkovacieho domu, na streche ktorého bude zeleň a oddychová zóna. Pri vytváraní parkovacích miest budeme trvať na citlivom prístupe k životnému prostrediu. Zavedieme rezidentské parkovanie uprednostňujúce Žilinčanov.

KOMUNITNÝ ŽIVOT: zorganizujeme na Vlčincoch farmárske a remeselnícke trhy. Budeme prepájať susedské a záujmové komunity.

 

Mgr. Júlia Bombalová, kandidátka za poslankyňu

vydatá, 26 rokov, 2 deti, právnička

Ako matku dvoch malých detí a aktívneho človeka ma trápi, ako to u nás na Vlčinoch vyzerá. Nedostatok kvalitných detských ihrísk, neporiadok a málo smetných košov. Nie  som  spokojná ani so stavom škôlok, ktoré pred svojimi bránami nechávajú mnoho detí. Preto som sa s podporou rodiny rozhodla, že budem kandidovať ako poslankyňa za obvod Vlčince, v ktorom žijem takpovediac celý život a pokúsim sa tieto problémy vyriešiť s mladíckym oduševnením a odbornosťou.

RODINNÁ POLITIKA A DETI: potrebujeme revitalizáciu starých detských ihrísk a ich postupnú obmenu, údržbu a kontrolu novopostavených ihrísk a ich ohradenie pred zvieratami.

Zabezpečíme miesto v škôlke pre každé každého malého Žilinčana.

ČISTOTA: doplníme smetné nádoby, koše a vrecká na psie exkrementy, viac kvetinových záhonov. Podporíme ľudí, ktorí skrášľujú okolie svojho paneláku.

VOĽNÝ ČAS: chceme sa stretávať a kultúrne tráviť voľný čas. Budeme iniciovať výstavbu kultúrneho centra a podporovať pravidelné kultúrne podujatia pre všetky vekové kategórie.

 

Karol Čepec, kandidát za poslanca

slobodný, 40 rokov, športový manažér CVČ Žirafa

Som organizátorom mestských športových líg v hokejbale, futsale, florbale, nohejbale a volejbale. V súčasnosti má naše SCVČ Žirafa viac ako 4 500 členov a ročne zrealizuje tisíce hodín záujmových a športových aktivít. Športové aktivity chcem rozvíjať aj na sídlisku Vlčince. Záleží mi nielen  na športe, ale  aj na našom okolí a životnom prostredí. Tieto témy budem dôrazne presadzovať v mestskom zastupiteľstve.

BUDOVANIE A OPRAVA IHRÍSK: existujúce ihriská opravíme a vybudujeme nové. V areáloch našich škôl je dostatok priestoru na športovanie všetkých vekových kategórií. Ihriská musia byť multifunkčné a voľne dostupné počas pracovných dní aj víkendov.

TÍM SÍDLISKOVÝCH TREŃEROV: vytvoríme tím „trénerov“ – dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať športové a voľnočasové aktivity pre deti, mládež a seniorov, priamo na sídlisku. Zabezpečíme základné športové vybavenie a výstroj tak, aby predovšetkým deti mohli viac športovať.

LAVIČKY A ODDYCHOVÉ ZÓNY: lavičiek nikdy nie je dosť! Vybavíme oddychové zóny vhodným mobiliárom. Budeme presadzovať výsadbu stromov a trvácnych rastlín vhodných do mestských podmienok s ohľadom na alergikov.

 

Mgr. Róbert Kašša, kandidát za poslanca

ženatý, 43 rokov, 3 deti, novinár

Do mestského zastupiteľstva som sa rozhodol kandidovať kvôli totálnemu nezáujmu súčasného vedenia mesta o problémy občanov. Som za koncepčnú podporu športu, budovanie športovísk a vytvorenie športových možností pre širokú verejnosť. Toto presadzujem aj z pozície poslanca ŽSK. Šport je mojou životnou filozofiou i politickou prioritou.

VÝCHOVA MLADÝCH TALENTOV: podchytíme mladé talenty, ale aj tých, ktorí si chcú zašportovať len tak pre radosť. Špeciálne sa budeme venovať deťom zo znevýhodnených skupín, pre ktoré budú takéto aktivity viac ako zábava.

NETRADIČNÉ PRIESTORY: vytypovali sme si priestory, kde môžu vzniknúť športoviská na spôsob streetballových ihrísk – oplotené a s umelým osvetlením.

DETSKÉ OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE: chceme organizovať súťaže medzi školami a jednotlivými komunitami. Chceme obnoviť zašlú slávu „motokárových pretekov“ a rozhýbať na Vlčincoch podobné aktivity.