Zatiaľ bez zodpovedajúcej informačnej kampane zo strany štátu🔇, sa čo nevidieť budú konať historicky prvé spojené voľby – komunálne a krajské (29. októbra 2022). To, kto o tom rozhodol, kedy, prečo, ako to bude prebiehať, koľko to bude stáť, … aj o mnohom ďalšom je druhé pokračovanie „Komunálnej akadémie“. Tentoraz to bude kúštik dlhšie.😊

✅NAJSKÔR SA MUSELA MENIŤ ÚSTAVA⛏⚖️
Oficiálne názvoslovie píše, že to budú voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v rovnaký deň a v rovnakom čase, od 7.00 do 20.00 h. My voliči, budeme naraz rozhodovať o poslancoch mestských, ale aj krajských zastupiteľstiev, o starostoch/primátoroch, ale aj o predsedoch vyšších územných celkov (županoch). Aby sa termíny oboch volieb zosúladili, bolo aktuálne volebné obdobie krajských poslancov a županov nie obvyklé štvorročné, ale päťročné. To by ale nebolo možné bez zmeny, respektíve doplnenia Ústavy SR.

✅DVE DOPLNENÉ VETY DO ÚSTAVY = DVOJE VOĽBY V JEDEN DEŇ🗳
Vo februári 2017 (2. 2.), počas 12. schôdze 7. volebného obdobia, bol v treťom čítaní schválený Návrh skupiny poslancov Národnej rady SR na vydanie ústavného zákona. Ním sa do Ústavy SR doplnili dve vety. „Za článok 154d sa vkladá článok 154e, ktorý znie: (1)Poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov a predsedov vyšších územných celkov volia vo voľbách v roku 2017 obyvatelia, ktorí majú trvalý pobyt v územnom obvode vyššieho územného celku na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na päťročné obdobie. (2)Ustanovenia čl. 69 ods. 5 druhej vety a ods. 6 prvej vety sa pre volebné obdobie poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov a predsedov vyšších územných celkov pre volebné obdobie začínajúce v roku 2017 nepoužijú.“
Vďaka tým dvom vetám budeme môcť v októbri hlasovať naraz v dvoch voľbách.

✅BIELA A MODRÁ📩🤍💙
Poslancov mestských aj krajských, starostov/primátorov a županov, budeme voliť v jednej volebnej miestnosti, spravidla tam, kde aj počas predchádzajúcich volieb. Po kontrole osobných údajov volič obdrží dve farebne odlíšené obálky. Bielu pre komunálne voľby a modrú pre krajské. Vhodí ich do farebne odlíšených volebných urien, do bielej a modrej.

✅NÍZKA ÚČASŤ MINULOSŤOU? POMÔŽU KRAJSKÝM VOĽBÁM KOMUNÁLNE, ALEBO NIE?📉
Spojenie komunálnych a krajských volieb sa urobilo predovšetkým z dvoch hlavných dôvodov – ušetrí sa časť nákladov na konanie volieb a zároveň by mal jeden termín napomôcť vyššej volebnej účasti. Komunálne voľby, ktoré sú medzi voličmi „navštevovanejšie“, by mali „potiahnuť“ krajské voľby. Len pre porovnanie: v roku 2017, keď sa konali ostatné krajské voľby, bola účasť v Žilinskom kraji na úrovni takmer 33,8 % (v okrese Žilina 34,8%, v samotnom meste Žilina 37,8%). O rok neskôr, už počas komunálnych volieb, bola ale volebná účasť v našom kraji na úrovni 52% (okres Žilina 50,3%, mesto Žilina 41,3%).

✅VOLIČOM SA UŠETRÍ ČAS, ŠTÁTU PERSONÁLNE KAPACITY, ALE AJ FINANCIE⏱🙋‍♀️🎯
Snáď sa týmto spojením, okrem ušetrenia nákladov, finančných aj personálnych, podarí naplniť zámer predkladateľov doplnenia Ústavy SR: „Cieľom doplnenia ústavy je zjednotiť volebné obdobia orgánov územnej samosprávy, a tým vytvoriť pre voliča lepšie prostredie na výkon jeho ústavného práva voliť…“ Pre voliča to znamená voliť tieto orgány v jeden deň, na rovnakom mieste, čo v konečnom dôsledku mu nielen usporí čas, ale najmä zvýši pozornosť vo vzťahu ku kandidátom a prirodzenému výberu tých z nich, ktorí sú spôsobilí plniť jeho predstavy v jednotlivých orgánoch.“

✅MÔŽE TO MAŤ AJ SVOJE „ALE“🤔
Dobrý úmysel ale môže znamenať aj väčšiu neprehľadnosť. Nejeden volič sa bude zložito orientovať v tom, kto kam kandiduje, či môže toho istého kandidáta zakrúžkovať aj za poslanca mesta, aj za primátora mesta a trebárs aj za krajského poslanca. Rovnako budú musieť mať voliči na pamäti, že napr. za kandidátov na mestských poslancov trebárs v žilinskom volebnom obvode č. 1 (Staré Mesto, Hliny I. až IV.) krúžkuje maximálne 5 mien. V kandidátnej listine do krajského zastupiteľstva, v modrej obálke, ale krúžkuje až 13 mien, pričom to môžu byť aj úplne tie isté, aké zakrúžkoval na volebnom lístku v bielej obálke. Vďaka tomu bude volebný akt trvať dlhšie ako obvykle, a tak sa asi neraz stane, že sa pred volebnými miestnosťami bude dlhšie čakať. Určite ale nie tak dlho, ako v prvej vlne plošného testovania počas jeseň 2020. 🙂

✅KOĽKO BUDÚ STÁŤ VOĽBY?💶
Za prípravu a priebeh októbrových volieb zodpovedá ministerstvo vnútra. Na tento účel má v rozpočte 14 707 888 eur, ďalších 3 349 500 eur má k dispozícii štatistický úrad na spracovanie výsledkov volieb.
#komunalnaakademia