Už ste sa určite stretli s konštatovaním, že primátor predal nejaký mestský majetok, zvýšil dane, zvýšil poplatok za psa, … . Na druhej strane, kandidáti na primátora neraz sľubujú, napr. lacnejší cestovný lístok v MHD, vybudovanie nových športovísk, založenie mestských spoločností,… . Pritom všetko je to kompetencia úplne iného orgánu mesta – Mestského zastupiteľstva.
✅JEDEN SA NEZAOBÍDE BEZ DRUHÉHO💛💚
Primátor a Mestské zastupiteľstvo. Dva rozhodujúce orgány mestskej samosprávy. Také postavenie majú podľa zákona č. 369 /1990 Z. z. o obecnom zriadení. Ten už 32 rokov určuje kompetencie a nastavuje procesy vo fungovaní mesta tak. A my, dospelí občania – voliči, už 32 rokov priamou voľbou rozhodujeme, kto bude primátor a kto bude tvoriť mestské zastupiteľstvo. Ideálna situácia je, ak vedia tieto dva orgány dostatočne komunikovať a zmysluplne spolupracovať, lebo sú od seba navzájom závislé.
✅ZASTUPITEĽSTVO TVORIA POSLANCI👥
Mestský „parlament“ tvoria poslanci, ktorí vzídu z volieb. Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku v roku 1990, alebo hovorovo komunálne voľby v roku 1990, boli prvé slobodné voľby poslancov zastupiteľstiev, starostov obcí a primátorov miest po páde komunizmu. Zúčastnilo sa ich 63,75% z 3 661 717 oprávnených voličov. Početná voličská účasť je už ale minulosť. Ostatných komunálnych volieb v roku 2018 sa zúčastnilo už iba 48,67 % oprávnených voličov. To je priemer za celé Slovensko. V samotnom meste Žilina to bolo iba 41,3 %.
✅31 POSLANCOV
Mestských poslancov je spolu 31. Ich minimálny a maximálny počet určuje zákon na základe počtu obyvateľov mesta. V kategórii od 50 001 do 100 000 obyvateľov môže mať mestské zastupiteľstvo 19 až 31 poslancov. Žilina, podobne ako iné veľké mestá, využíva hornú hranicu. Poslancov volíme na 4 roky, pričom mesto je rozdelené na 8 obvodov, opäť podľa počtu obyvateľov. A tak sa počty poslancov za jednotlivé obvody výrazne líšia.
✅8 VOLEBNÝCH OBVODOV
Najväčší volebný obvod, podľa počtu obyvateľov, sú Vlčince – 17 699, ktoré zastupuje aj najväčší počet poslancov – 7. Naopak, najmenší je obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota s 5 073 obyvateľmi. Priemerný počet obyvateľov pripadajúci na jedného poslanca je 2 633. Najviac ich je na poslanca vo volebnom obvode č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto, až 2 932.
▪️Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto 5 poslancov
▪️Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha 4 poslanci
▪️Volebný obvod č. 3 – Solinky 5 poslancov
▪️Volebný obvod č. 4 – Vlčince 7 poslancov
▪️Volebný obvod č. 5 – Hájik 3 poslanci
▪️Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové 2 poslanci
▪️Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota 2 poslanci
▪️Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie 3 poslanci
Uhádnete, ktorý poslanec je služobne najstarší a koľko rokov sedí v poslaneckej lavici?🤔
✅ZASTUPITEĽSTVO ROZHODUJE O PREDAJOCH, MIESTNYCH DANIACH, ALE AJ O CESTOVNOM💶🏠🚎
Podľa spomínaného Zákona o obecnom zriadení sú medzi povinnosťami poslanca uvedené ako prvé tieto dve: a) zložiť sľub na prvom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní, b) zúčastňovať sa zasadnutí obecného zastupiteľstva a jeho orgánov, do ktorých bol zvolený. Lebo najmä pre rozhodovacie povinnosti bol poslanec zvolený. Mestské zastupiteľstvo totiž rozhoduje o základných otázkach života mesta: určuje zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta, rozhoduje o predajoch, kúpe majetku, dlhodobých prenájmoch, schvaľuje rozpočet mesta, rozhoduje o prijatí úveru, alebo pôžičky, o spolufinancovaní pri žiadostiach o eurofondy, schvaľuje územný plán, rozhoduje o miestnych daniach a poplatkoch, o cestovnom v MHD, určuje plat primátora podľa osobitného zákona, volí a odvoláva hlavného kontrolóra, zriaďuje, ruší, kontroluje rozpočtové a príspevkové organizácie mesta, zakladá a ruší obchodné spoločnosti, … . Paleta právomocí je veľmi široká a má zásadný vplyv na chod mesta. Rozhodnutia zastupiteľstva vykonáva Mestský úrad.
✅VŠETKO JE AJ NA WEBOVOM SÍDLE MESTA
Možností nahliadnuť do činnosti poslancov a rozhodnutí zastupiteľstiev je hneď niekoľko. Zasadnutia zastupiteľstva, ktoré sa musia konať aspoň raz za tri mesiace, sú verejne prístupné, môže sa ich zúčastniť ktokoľvek. Dokonca, pri splnení podmienok môže občan vystúpiť priamo počas rokovania. Zároveň sú z ich priebehu vysielané živé videoprenosy, ktoré je možné vidieť aj zo záznamu. Všetky materiály, ktoré sú v programoch zasadnutí, sú verejne dostupné na webovom sídle mesta https://www.zilina.sk/samosprava/mestske-zastupitelstvo/. Rovnako, ako aj všetky hlasovania, uznesenia, zápisnice. Každý občan sa, podľa vlastných možností, môže oboznámiť so všetkým, o čom poslanci počas zastupiteľstiev rozhodujú. Tomu súčasnému sa čoskoro skončí mandát, keďže 29. októbra sa budú konať spojené komunálne a krajské voľby. V nich rozhodneme nielen o primátorovi a županovi, ale aj o mestských a krajských poslancoch. Lebo túto možnosť máme od roku 1990.
P.S.: „poslancovanie“ nie je zamestnanie. Funkcia mestského/krajského poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného alebo obdobného pomeru. Za výkon funkcie mu prináleží odmena vo výške 1/12 mesačného platu primátora. Ale o tom až niekedy nabudúce, aj o tom čo všetko poslanci robia.