KOMUNÁLNA AKADÉMIA (VI. DIEL)👩‍🎓👨‍🎓 :
138 KANDIDÁTOV DO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA👥
Počas týchto dní sa kandidáti na mestských poslancov dozvedia, či splnili podmienky na zaregistrovanie do komunálnych volieb 2022. Nielen o tom je ďalší diel „Komunálnej akadémie“.
☑️DO STREDY SA ROZHODNE O ZAREGISTROVANÍ KANDIDÁTOV NA POSLANCOV
Po tom, ako boli v posledný augustový utorok odovzdané kandidátne listiny, nasleduje ďalší dôležitý predvolebný termín. Ním je streda 14. septembra, do kedy by mala Mestská volebná komisia rozhodnúť o zaregistrovaní kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva, ktorí splnili všetky potrebné náležitosti. O zaregistrovaní, alebo nezaregistrovaní kandidátov vyhotoví miestna volebná komisia bezodkladne rozhodnutie, ktoré podpíše jej predseda, a vyzve politické strany, koalície a nezávislých kandidátov, aby si rozhodnutie prevzali do 24 hodín. Ak politická strana, koalícia, alebo nezávislý kandidát neprevezmú rozhodnutie v ustanovenej lehote, považuje sa rozhodnutie za prevzaté.
☑️NAJVIAC ZÁUJEMCOV KANDIDUJE ZA VLČINCE
Už teraz je však zrejmé, že o 31 miest v mestskom zastupiteľstve má záujem 138 ľudí. Tí kandidujú v ôsmich volebných obvodoch. Z nich 50 je nezávislých a 88 kandidátov nominovali politické strany, hnutia, či koalície strán a hnutí. Nominálne kandiduje najviac záujemcov za Vlčince – 30. Je to prirodzené, keďže je to najväčší obvod, ktorý zastupuje až 7 poslancov. Avšak, najväčší súboj bude vo Volebnom obvode č. 2, keďže na jeden poslanecký post pripadá až 5,75 kandidáta. Naopak, pomerne najmenší záujem je vo volebných obvodoch č. 6 a č. 7., kde na jeden post pripadajú iba 2 kandidáti:
▪️Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto 5 poslancov, 26 kandidátov (5,2 kandidáta na jeden post)
▪️Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha 4 poslanci, 23 kandidátov (5,75 kandidáta)
▪️Volebný obvod č. 3 – Solinky 5 poslancov, 22 kandidátov (4,4 kandidáta)
▪️Volebný obvod č. 4 – Vlčince 7 poslancov, 30 kandidátov (4,3 kandidáta)
▪️Volebný obvod č. 5 – Hájik 3 poslanci, 16 kandidátov (5,3 kandidáta)
▪️Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové 2 poslanci, 4 kandidáti (2 kandidáti)
▪️Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota 2 poslanci, 4 kandidáti (2 kandidáti)
▪️Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie 3 poslanci, 13 kandidátov (4,3 kandidáta)
☑️KANDIDÁT NEMUSÍ BÝVAŤ V DANOM VOLEBNOM OBVODE
Volebný zákon stanovuje, že kandidovať na mestského poslanca môže iba občan mesta, čiže osoba s trvalým pobytom v meste. Zákon však neprikazuje, že kandidát musí mať bydlisko vo volebnom obvode, za ktorý kandiduje.
☑️NA KONCI SEPTEMBRA
Miestna volebná komisia v spolupráci s obcou najneskôr 35 dní pred dňom konania volieb (29. októbra 2022) vyhotoví v elektronickej podobe zoznam kandidátov. V zozname zaregistrovaných kandidátov sa uvádza poradové číslo, meno a priezvisko, titul, vek, zamestnanie kandidáta podľa kandidátnej listiny a názov politickej strany, alebo strán tvoriacich koalíciu, ktorá kandidáta navrhla, alebo údaj o tom, že je nezávislý kandidát, číslo volebného obvodu a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa má vo volebnom obvode voliť. Kandidáti sa v zozname uvádzajú v abecednom poradí podľa priezviska.
☑️ANI ZAREGISTROVANÝ KANDIDÁT EŠTE NEMUSÍ KANDIDOVAŤ
Aj volebnou komisiou zaregistrovaný kandidát, už uvedený v zozname registrovaných kandidátov, sa stále nemusí vo voľbách uchádzať o podporu voličov. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb sa môže svojej kandidatúry vzdať, alebo ju môže vziať späť, prípadne ho môže odvolať politická strana, za ktorú kandiduje. Ak sa kandidát vzdal, bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, či k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho nebude prihliadať.