Nováčikom v žilinskej komunálnej politike je za volebný obvod č. 5 – Hájik Roman Jantošík (43). Svoje ťaženie sa rozhodol spojiť s klubom INÁ ŽILINA, za ktorý kandiduje v najbližších voľbách do mestského zastupiteľstva i do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

VEĽKÉ ŠPORTOVÉ SRDCE

„Dôvodov bude viac, ale hlavným je, že už viac rokov nie som spokojný s tým, ako to na Hájiku a aj v Žiline vypadá, ako sa veľa vecí rieši, resp. nerieši. Snažil som sa dávať podnety našim poslancom, no k zmene nedošlo. Dospel som preto k presvedčeniu, že cesta k zmene vedie k mojej kandidatúre. Rozhodnutie sa nerodilo ľahko, do klubu INÁ ŽILINA ma napokon dotiahol Róbert Kašša na základe našej predchádzajúcej spolupráce. Rovnako som roky sledoval výstupy členov tohto klubu a máme na väčšinu záležitostí veľmi podobné názory,“ povedal Jantošík na margo vstupu do komunálnej politiky. Aktívny športovec sa aj vďaka rôznym životným skúsenostiam snaží pomáhať tým druhým, jeho veľké srdce je pre celú Žilinu zdrojom úctivej inšpirácie. „Projekt STREETBALL PROTI RAKOVINE v roku 2010, keď sa šport – streetballový turnaj organizovaný od roku 2003 spojil s myšlienkou podpory boja proti rakovine. Trinásty ročník projektu bol podľa môjho názoru jedným z najúspešnejších, a to nielen vďaka charitatívnemu výťažku venovanému onkologickým ambulanciám FNsP v Žiline, ale aj vďaka úspešnej realizácii samostatného turnaja pre deti.“

SPOLOČNE MENIŤ VECI

Mestská časť Hájik má svoje jedinečné problémy, tie Jantošík ako jej občan pozná doslova dokonale, no má aj patričné riešenia. „Najznámejšími problémami Hájika sú diviaky a parkovanie. V oboch prípadoch bolo vypracovaných viacero štúdií a na ich základe aj opatrení, resp. návrhov riešení. Mojím cieľom a ambíciou je a bude, aby sa pri riešení týchto najvypuklejších problémov začalo menej hovoriť a viac robiť. Hájik, Žilina i VÚC majú však aj ďalšie nevyriešené, respektíve neriešené otázky. Ako otec dvoch malých detí a celoživotný amatérsky športovec by som sa chcel zamerať najmä na podporu a rozvoj športovísk a detských ihrísk, voľnočasových aktivít pre deti a rekreačného športu. Pri riešení uvedených tém by sa mal zohľadňovať názor rodičov a detí, ktorých silným hlasom by som chcel byť. Hájik je najmladšie a najmenšie žilinské sídlisko a neexistuje dôvod, aby nebolo aj najšikovnejšie (v zmysle aktivity poslancov a realizácie projektov). Kde je vôľa, tam je cesta. Chcem, aby Hájik (a, samozrejme, aj Žilina) bol bezpečným, moderným a zeleným miestom pre život. Obyvateľom Hájika, Žilinčanom i všetkým ostatným občanom by som rád odkázal, aby neboli spokojní s vecami, ktoré sa im nepáčia, aby neboli ľahostajní k ľuďom a prostrediu okolo seba, len spoločne dokážeme meniť veci k lepšiemu.“

Viac z rozhovoru s Romanom si môžete vypočuť vo videu: