Charitatívny streetballový zápas organizovaný OZ Iná Žilina spolu a Streetballom proti rakovine medzi tímom kandidáta na poslanca vo volebnom obvode č. 5 (Hájik) Romana Jantošíka a tímom bojovníka RFA Milana Ďatelinka, ktorý sa uskutočnil v sobotu 24.09.2022 sa skončil víťazstvom “hostí” pod vedením Milan Ďatelinku v pomere 53:66.

Dôležitejším ako pomer skóre bol však v prípade tohto charitatívneho zápasu súčet skóre, pretože za každý dosiahnutý bod v zápase venoval Streetball proti rakovine do výťažku zápasu 0,50 € a za každú premenenú dvojbodovú strelu 1 € navyše. Celkový výťažok z charitatívneho zápasu po pripočítaní výťažku z tomboly a príspevkov od darcov predstavoval 400 €, za ktoré boli pre pacientov onkologických ambulancií zakúpené 2 mobilné chodítka pre podporu pohybu a čaje.
Do zápasu sa aktívne zapojilo takmer 20 hráčov, ktorých podporovali diváci spomedzi obyvateľov Hájika a Žiliny. Príjemnú atmosféru sobotného popoludnia dopĺňal skvelý guláš z diviny a atrakcie pre deti (maľovanie na tvár, skákací hrad, cukrová vata).