Celý profesionálny život je spätý so finančnou správou, kde zastával funkcie riaditeľa a vedúceho oddelenia kontroly. Za poslanca do mestského zastupiteľstva v Žiline kandiduje Jozef Cisarik (54)  vo volebnom obvode 2 pod tímom INÁ ŽILINA.

 KARATE AKO SRDCOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

Pre Cisarika nie je komunálna politikou neznámou, no skôr ho verejnosť registruje ako šéfa jedného zo žilinských úspešných športov. „V tomto volebnom období som bol členom Finančnej a majetkovej komisie mestského zastupiteľstva v Žiline. Vyše 30 rokov sa venujem karate, kde v  Karate Klub Žilina, o.z.  zastávam funkciu predsedu. Je to jeden z najväčších karate tímov na Slovensku, ktorý má vyše 200 členov. Pôsobíme na sídliskách Hliny VI, VII, a spolu s poslancom Jozefom Augustínom sa nám podarilo minulý rok otvoriť aj krúžok karate na Základnej škole v Budatíne. Taktiež pôsobím vykonávam funkciu predsedu dozorných rád v národných športových zväzov ako je Slovenský zväz karate, Slovenská asociácia univerzitného športu a v športovom klube AC UNIZA Žilina.“

MNOHO SILNÝCH PRIORÍT

Jozef Cisarik kandidoval aj v predošlých voľbách za klub INÁ ŽILINA, túto loď neopustil ani v tomto čase. „Je to super kolektív športovcov a odborne zdatných ľudí, ktorí chcú posunúť mesto Žilina vo všetkých oblastiach ďalej a zlepšiť tak život našich obyvateľov k lepšiemu. Rád by som predal  svoje skúsenosti a odborné znalosti v prospech mesta. Okrem toho môj program je zložený z nasledovných priorít. Zefektívnenie spolupráce (komunikácie) medzi občanmi a mestom, budovanie a zveľaďovanie existujúcich športovísk, výstavba, renovácia a údržba  detských ihrísk, dokončenie chodníkov, pravidelná údržba zelene, regulácia výstavby nájomných bytov pri Vurale a vyhodnotenie efektívnosti osadenia jednosmerných ciest v obytných zónach. Spoločnými silami spravíme z mesta Žilina  miesto, kde sa oplatí žiť a budeme naň hrdí.“