V tíme INÁ ŽILINA sú vekom aj mladí ľudia, ktorí neváhajú zabojovať v komunálnej politike. Jedným z nich je aj Matej Krško (30) kandidujúci vo volebnom obvode 1. Svoje vízie a ciele nemá postavené na veľkých vyhláseniach, ale na reálnych sľuboch pre občanov.

ŽILINA ODETÁ V POPULIZME

Matej Krško je tiež ďalším nováčikom na poli žilinskej komunálnej politiky. „Neteší ma stav v slovenskej politike na vrcholovej či komunálnej úrovni. Zaujímam sa o verejný život, sledujem ju a nemôžem sa ďalej pozerať na populizmus v mestskom zastupiteľstve, lebo Žilina sa takto nikdy ďalej nepohne.“ Pre tím nezávislých kandidátov v zoskupení INÁ ŽILINA sa nerozhodol mladý športovec len tak náhodne. „Poznám viacero členov, najviac Ľudmilu Chodelkovú a Karola Čepca. Spoločne sme organizovali veľa športových podujatí a títo dvaja ľudia sú zárukou dobra. Máme rovnaký pohľad na život a po spoločnom stretnutí som sa rozhodol ísť kandidovať.“ Krško na rozdiel od ostatných kandidátov neponúka prevratné novinky, no opiera sa o princípy jednoduchosti. „Nechcem dávať veľké sľuby, začnime malými vecami ako sú čistota a bezpečnosť. Rovnako by bolo fajn zlepšiť parkovanie.“

ZÁKLADOM JE INFRAŠTRUKTÚRA

Srdcovou záležitosťou pre Mateja Krška je šport. Bývalý hokejbalový reprezentačný brankár je aktívnym aj na organizačnom poli, keď usporadúva charitatívny tenisový turnaj a vníma potreby športovcov v Žiline. „Bez infraštruktúry sa neposunieme ďalej a môžeme si ďalej hovoriť, čo chceme. Potrebujeme halu nielen na šport, ale aj na kultúrne podujatia. Od toho sa odvíja chuť ľudí viac športovať, viac talentovanej mládeže a potom z toho môže profitovať celá spoločnosť.“ Krškov odkaz pre Žilinu je v duchu predošlých slov viac než výstižný. „Poďme posunúť Žilinu ďalej bez nereálnych sľubov a populizmu. Pozerajme sa dopredu a nie do minulosti.“