Uznávaný odborník má za sebou 2 volebné obdobia ako komunálny politik v Mestskom zastupiteľstve v Žiline. S prestávkou vynútenou pracovnými povinnosťami  vykonával Rastislav Johanes (57) funkciu poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline v klube INÁ ŽILINA. Práca v najzložitejšom volebnom obvode č. 8 mu dala mnoho skúseností, ktoré by chcel pretaviť v župných voľbách.

Johanes je známky ako lekár s 33 ročnou praxou, z toho 20 rokov pôsobil vo vrcholových funkciách ako primár či námestník riaditeľa. „Mám ambície pokračovať v práci v Komisii zdravotníctva Zastupiteľstva. Primárne by som sa chcel sústrediť na spoluprácu všetkých lôžkových zdravotníckych zariadení, ktoré pôsobia na území  ŽSK. Celkovo máme v rámci ŽSK 7 nemocníc, z čoho sú 4 v pôsobnosti ŽSK a 3 v pôsobnosti štátu. Koordinácia spolupráce medzi nimi mala najmä  v období zvýšeného výskytu ochorenia Covid 19 značné rezervy.

Tieto praktické skúsenosti by bolo potrebné  zakomponovať do memoranda spolupráce lôžkových zdravotníckych zariadení na území ŽSK s cieľom zaistiť maximálnu efektivitu poskytovania zdravotnej starostlivosti. Koordináciou činnosti nielen nemocníc v pôsobnosti VUC , ale všetkých  by sa dala dosiahnuť vyššia kvalita, ale i ekonomická efektívnosť. Takisto bude potrebné riešiť aktuálnu situáciu s  výpoveďami lekárov, ale najmä s príčinami týchto výpovedí. To je ale obsiahla samostatná kapitola,“ vyjadril svoje najhlavnejšie body v prípade zvolenia za župného poslanca a doplnil. „Problematický je však aj sektor ambulantného  zdravotníctva. Vysoký priemerný vek lekárov,  dostupnosť služieb najmä odborných ambulancií,  nedostatok sestier. Treba efektívne využiť reálne kapacity zdravotníckych zariadení a vytvoriť podmienky na doplnenie stavu personálu aj techniky.

“ Medicínske problémy sú jedna vec, ale Johanes vníma aj starosti bežných občanov v regióne.  „Rád by som zlepšil podmienky  v sociálnej sfére, najmä DSS a iných sociálnych zariadeniach.  Ako aktívneho muzikanta ma zaujíma oblasť kultúry a vnímam situáciu v dopravnej infraštruktúre, ktorá i ovplyvňuje dostupnosť v zdravotnej starostlivosti. Tiež je potrebné minimalizovať dopady energetickej krízy.“