Už viac ako dekádu stojí na Vlčincoch III. skelet rozostavaného športového areálu – Športcentrum Karpatská Žilina. Posledné stavebné práce sa tam realizovali v novembri 2011. Pri troške optimizmu a ochoty by mu snáď mohlo blýskať na lepšie časy. Mierou vrchovatou tomu prispeli naši mestskí a krajskí poslanci.

VIACERO NEÚSPEŠNÝCH POKUSOV
Ani viacero pokusov rokovať, počas dlhých rokov, neviedlo k dohode. Diskusiu potom vystriedali mediálne odkazy, vzájomné výzvy, projekt sa ale nepodarilo reštartovať. Ešte aj v septembri 2020 predložili na rokovanie mestského zastupiteľstva poslanci Ľudmila Chodelková a Jozef Juriš návrh na začatie rokovaní, resp. na prevzatie areálu mestom. Poslanci ale túto iniciatívu nepochopiteľne nepodporili.

ČO SA NEPODARILO MESTU, DOKÁZAL SAMOSPRÁVNY KRAJ
Neochote časti mestských poslancov hľadať dohodu nastavil zrkadlo Žilinský samosprávny kraj. Jeho motiváciou je dotácia (2 milióny €) od Slovenského zväzu ľadového hokeja, pre koncept Regionálnych hokejových akadémií. Centrom jednej z nich bude Žilina. Prirodzene, ideálnym riešením sa ukázalo spojenie Strednej športovej školy na Rosinskej ceste a cez cestu nedostavaný areál. Kraj otvoril rokovania s G. Trabelssiem a po pár mesiacoch sa dospelo k dohode o vzájomnej výmene majetku. Kraj vymení zastaralé dielne pre odborný výcvik za nedostavaný areál.

PO ROKOCH NEOCHOTY SA PRIDALO KONEČNE AJ MESTO
Vo februári tohto roka schválilo krajské zastupiteľstvo návrh dohody. Jej súčasťou ale bolo, aby takýto krok urobilo aj mestské zastupiteľstvo, keďže pozemok pod skeletom bol pôvodne mestský. Na aprílové zasadnutie už mestského parlamentu predložili znova poslanci Chodelková a Juriš návrh zámeru, aby sa pozemok v areáli opäť vrátil do majetku mesta za 0,03€. Za rovnakú sumu, za akú bol v roku 2010 prevedený na spoločnosť G. Trabelssieho. Pozemok sa následne prevedie na samosprávny kraj, aby sa konečne dopredu pohla dostavba. Na nej by malo participovať aj mesto Žilina a následne aj časť areálu prevádzkovať.

Po rokoch peripetií sa snáď areálu blýska na lepšie časy. A ako sa ukázalo, malo význam nielen rokovať, ale zmysel mala aj dlhodobá iniciatíva a práca našich poslancov. A preto sa aj naďalej budeme angažovať pri zabezpečení zodpovedajúcej športovej infraštruktúry.

Ďakujeme za vašu podporu v spojených komunálnych a krajských voľbách 29. októbra 2022:
Volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Hliny I. – IV.
č. 5️⃣ Karol Čepec (č. 1️⃣5️⃣ na kandidátke do VÚC)
č. 1️⃣0️⃣ Miroslav Futo (č. 2️⃣8️⃣ do VÚC)
č. 1️⃣1️⃣ Ľudmila Chodelková (č. 3️⃣8️⃣ do VÚC)
č. 1️⃣4️⃣ Matej Krško

Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V. – VIII., Malá Praha
č. 4️⃣ Jozef Cisarik (č. 1️⃣4️⃣ do VÚC)
č. 1️⃣6️⃣ Boris Prievozník (č. 8️⃣6️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 4 – Vlčince
č. 4️⃣ Martin Barčík (č. 6️⃣ do VÚC)
č. 1️⃣4️⃣ Róbert Kašša (č. 4️⃣7️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 5 – Hájik
č. 6️⃣ Roman Jantošík (č. 4️⃣1️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové
č. 1️⃣ Jozef Juriš (č. 4️⃣3️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota
č. 1️⃣ Denis Cáder (č. 1️⃣2️⃣ do VÚC)
č. 2️⃣ Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie
č. 1️⃣ Jozef Augustín (č. 1️⃣ do VÚC)

Volebný obvod pre VÚC č. 11 – Okres Žilina
č. 4️⃣2️⃣ Rastislav Johanes
#inazilina