Kultúra

KKultúra a kreativita sú rozvojovým impulzom pre mesto a jeho ľudí. Chceme vytvárať priestor pre aktivity kreatívnych ľudí. Posilniť a vyzdvihnúť kultúru na vyššiu úroveň a čo najviac ju otvoriť všetkým obyvateľom. Žilina je bohatá na talentovaných ľudí, ktorí si zaslúžia podporu a dôstojný priestor  pre svoju realizáciu.

Kultúrne mesto

Problém:

Centrum Žiliny je zahltené sieťou polyfunkčných domov, obchodných centier a postupne stráca svoju relaxačnú funkciu. Stáva sa čoraz menej zaujímavé pre návštevníkov, ale aj samotných Žilinčanov. Mesto Žilina nemá svoje múzeum, kde by mohlo prezentovať svoju viac ako 700-ročnú históriu, bohaté kultúrne tradície a historické dedičstvo.

Riešenie:

  • Zriadime mestské múzeum, ktoré pozdvihne kultúrno-spoločenský kredit mesta Žilina. Múzeum bude približovať históriu mesta na základe získaných zbierkových predmetov a vytvárať priestor pre prezentáciu žilinských umelcov. Bude aj doplnkovou výchovno-vzdelávacou inštitúciou pre potreby výchovy na základných školách. Otvorením múzea sa zvýši atraktivita mesta pre turistov.

  • Otvoríme mesto pre prezentáciu umelcov.

  • Vytvoríme efektívny a dostupný spôsob informovania občanov o kultúrno-spoločenských podujatiach.

Ctíme si tradície

Problém:

Žilina je bohatá na umelecko-remeselnícku tvorbu a pôsobia tu telesá, ktoré sa snažia uchovávať folklórne tradície. Táto široká umelecká základňa však nemá v Žiline dostatočný priestor ukázať svoj potenciál a prezentovať svoju tvorbu a nie je docenená.

Riešenie:

  • Iná Žilina bude systematicky podporovať možnosti prezentácie folklóristov a remeselníkov na podujatiach v meste. Vytvoríme priestor pre organizovanie veľkých remeselných trhov a ďalších aktivít na udržiavanie ľudových tradícií.

Kultúrne domy

Problém:

Nedostatočné využívanie kultúrnych domov v mestských častiach a ich zlé technické vybavenie.

Riešenie:

  • Zabezpečíme postupnú opravu kultúrnych domov v mestských častiach, ktoré by mali prioritne slúžiť potrebám ľudí tu žijúcich na stretávanie sa miestnych komunít – seniori, začínajúce mladé kapely, mladé mamičky a podobne.

  • Podporíme aktívnych ľudí pri organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí v mestských častiach.

Program Iná Žilina