Kontakt:

Mob: +421 918 673 826
E-mail: denis.cader@gmail.com
Facebook: Denis Cáder

Denis Cáder, Mgr.

KKandidovať som sa rozhodol najmä preto, aby tu bola mestská samospráva pre ľudí, nie naopak. Hlavné motivácie, prečo kandidujem na post poslanca za Bánovú, Závodie a Žilinskú lehotu, sú mnohé sťažností miestnych obyvateľov, že sa tu robí málo – takmer vôbec, ich podnety sú neriešené a veľmi by privítali aktívnejší prístup vedenia mesta. K tomuto sa treba dopracovať a zmeniť to!

Posledné roky som videl a hlavne počul čo trápi obyvateľov Žiliny. Ako by chceli naše mesto meniť k lepšiemu.Moja účasťna stretnutiach poslancov s občanmi jednotlivých mestských častí mi ukázala, kde má mesto svoje nedostatky, čo treba meniť a snažiť sa tieto zmeny reálne presadiť. Sľubov a nenaplnených očakávaní tu mali ľudia už dosť!

Kandidujem hlavne kvôli domovu kde žijem. Mestskému priestoru, ktorý potrebuje nielen zveľadiť, no aj udržiavať. Kvôli mladým ľuďom, aby mohli žiť doma plnohodnotný kvalitný život spolu s vybavením ako dostupnosťou ich detí do škôlok či základných škôl, priestor pre rekreáciu, parky či slušné cesty a normálne chodníky.

Pred pár rokmi sme spolu s priateľmi zakladali občianske združenieIniciatíva bývanie pre mladých“, ktorá rieši problematiku bývania mladých ľudí. Snažíme sa komunikovať ich problémy do kancelárií primátorov a vedení miest a obcí Slovenska.

V rámci miestnych aktivít organizujem Žilba Cup alebo Brezany Cup, ktoré hľadajú nové talenty spomedzi mladých až najmenších a prispievajú k rozšíreniu športových aktivít v rámci nášho mesta, počas letných prázdnin. Tento rok prvýkrát aj s výťažkom, ktorý sme odovzdali Základnej škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom.

Mladých ľudí treba vzdelávať a učiť gramotnosti, napríklad aj v politike a postarať sa o to, aby neodchádzali do zahraničia. A ak aj odídu, tak preto aby načerpali skúsenosti a neskôr ich využili doma.“

Jeho prvý kontakt s politickými aktivitami začal ešte na strednej škole. Vyštudoval Anglické bilingválne gymnázium v Žiline. Okrem účasti na Olympiádach ľudských práv, sa zúčastňoval aj Modelového Európskeho parlamentu. Práve tieto aktivity vyústili do účasti na zasadnutiach OSN pre študentov. Tu uvidel, ako funguje práca v medzinárodnom tíme odborníkov z rôznych oblastí, ale aj zasadnutia národných parlamentov. Fascinácia z oboch projektov ho posúvala ďalej. Za zmienku stojí aj Žilinský mládežnícky parlament, kde bol podpredsedom pre šport. Práve tu sa naučil ako zlepšiť komunikáciu medzi mestom a mladými ľuďmi.

Chuť vytvoriť niečo vlastné priniesla založenie Debatného klubu. Doteraz čerpá z poznatkov, ktoré nadobudol, na prednáškach na stredných školách, kde učí študentov komunikácií, argumentácií. Aby si vedeli presadiť svoj názor a racionálne ho zdôvodniť.

Vysokoškolské vzdelanie absolvoval na univerzite Komenského v Bratislave kde študoval geografiu a verejnú správu. V tomto čase sa zúčastnil aj vysokoškolského štúdia Erazmus+ v Španielsku, kde v rámci svojho odboru „Ekonómia a medzinárodný obchod“ načerpal nové skúsenosti a prax z nadnárodných spoločností.

Na post mestského poslanca kandidoval prvý krát v roku 2014 za obvod č. 7 a skončil ako druhý náhradník. Tento rok sa o túto pozíciu uchádza opäť. Aktuálne zastáva post asistenta poslanca Národnej rady SR a je členom finančnej komisie Žilinského samosprávneho kraja. Ako člen dozornej rady Letiska Žilina sa posledný rok a pol snaží o záchranu a rozlietanie pravidelnej leteckej linky.