Kontakt:

Jozef Juriš, Bc.

48; ženatý, 2 deti

Prečo chcem opäť kandidovať?

Neodchádzam od rozrobenej práce! Pred štyrmi rokmi som kandidoval za poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline s nádejou uskutočnenia zmien na skvalitnenie života občanov nielen vo svojom volebnom obvode. Žiaľ, čas ukázal, že mesto nebolo a nie je pripravené na realizovanie projektov v zmysle požiadaviek občanov. V súčasnosti prebiehajú rôzne právne a technické úkony, po skončení ktorých by výsledky boli hmatateľné. Ďalším dôvodom je dobrý tím. Spolu so svojimi poslaneckými kolegami sme sa stali najaktívnejším klubom predkladajúcim materiály a pozmeňujúce návrhy. Verím, že kandidáti z Občianskeho združenia Iná Žilina zasadnú po 10. novembri do poslaneckých lavíc a spoločnými silami skvalitníme život občanov v Žiline.“

Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole strojníckej v Kysuckom Novom Meste, odbor automatizačná technika, založil v roku 1994 firmu so špecializáciou na kamenárstvo a realizáciu drobných stavieb. Po ukončení štúdia v odbore kachliarstvo firma VEKAM rozšírila svoje pôsobenie aj v tejto remeselnej činnosti. Od roku 2008 sa firma stala členom Slovenského cechu kachliarov. Už viac ako 10 rokov spolupracuje so Strednou odbornou školou Tulipánová 2 v Žiline, ktorej študentom poskytuje priestory svojej firmy na vykonanie učňovskej praxe. V roku 2017 úspešne ukončil štúdium na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy v Bratislave.

Organizuje a podporuje kultúrne i športové podujatia, ktoré sa v meste Žilina stali tradíciou, napr. Hody sv. Juraja v Trnovom, Predvianočný koncert v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline a mnoho ďalších. V roku 2014 po prvýkrát kandidoval za poslanca MZ za volebný obvod č. 6. Trnové, Rosinky, Bytčica, Mojšova Lúčka. Počas tohto volebného obdobia získal skúsenosti, ktoré chce v prospech obyvateľov Žiliny naďalej rozvíjať.

Motto: “Všetko čo som v živote dosiahol, nebola náhoda, ale vždy za tým bola poctivá práca.“