Kontakt:

Karol Čepec

44; slobodný, bezdetný

Ktosi múdry raz povedal: “… pre mesto je najväčším požehnaním občan, ktorý sa zaujíma …“ Čím viac z nás sa bude zaujímať o dianie naokolo, tým lepšie môžeme spoločne naplniť víziu Inej Žiliny – krajšej, čistejšej, spokojnejšej, efektívnejšej, …. Aby bola lepším miestom pre život všetkých nás.

V roku 1996 ukončil štúdium na Obchodnej akadémii v Žiline. V rokoch 1996 až 1998 pracoval na ekonomickom oddelení spoločnosti SOFTEL Žilina s.r.o., v rokoch 1998 – 2003 bol konateľom firmy DIGIMAP Žilina s.r.o. Od roku 2003 – 2013 až doposiaľ pôsobí v Centre voľného času „Žirafa“, ktoré bolo zrušené vedením Mesta Žilina. V rovnakom roku spolu s priateľmi „Žirafu“ znova oživili, ale už ako Súkromné centrum voľného času, ktoré pokračuje v predchádzajúcej činnosti. Naďalej je organizátorom mestských športových Žirafa Líg v hokejbale, futsale, florbale, nohejbale a volejbale. V súčasnosti má zariadenie viac ako 4 500 členov a ročne zrealizuje tisíce hodín záujmových a športových činností. Od roku 2014 je členom Komisie kultúry, športu, cestovného ruchu a miestneho rozvoja Mestského zastupiteľstva v Žiline. Od roku 2017 je členom Komisie školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja.