Kontakt:

Ľudmila Chodelková, PaedDr.

56 rokov; 2 deti, riaditeľka CVČ Žirafa a Súkromného bilingválneho gymnázia v Žiline, poslankyňa Mestského zastupiteľstva v Žiline aj v zastupiteľstve VÚC Žilina

KKandidovať som sa rozhodla z dôvodu, že vidím, koľko problémov v meste sa nerieši, že požiadavky občanov sú na poslednom mieste. Chcela by som spolu so svojimi priateľmi zmenu v prospech ľudí a mesta. Nechcem o tom rozprávať, ale aj naďalej konať. Snažím sa o to už niekoľko rokov, a preto sa ľudia na mňa veľmi často obracajú so svojimi požiadavkami. Chceme naďalej pomáhať všetkým, čo to potrebujú, preto OZ INÁ ŽILINA, preto ľudia, ktorým dôverujem.

V roku 1990 ukončila štúdium na FTVŠ UK v Bratislave, aprobáciu telesná výchova – biológia, od roku 1992 pracovala ako pedagóg na strednej odbornej škole, od roku 2001 ako zástupkyňa. V roku 2009 sa stala riaditeľkou Centra voľného času (Žirafa). V roku 2013 bolo toto zariadenie svojvôľou vedenia mesta zrušené. V roku 2013 spolu s priateľmi vytvorili Súkromné centrum voľného času (Žirafa), kde je riaditeľkou a pokračuje v predchádzajúcej činnosti. V dnešnej dobe má toto školské zariadenie viac ako 4 500 členov a vykonáva činnosť najmä v Žiline, ale aj na území ŽSK. Taktiež spravuje Súkromné bilingválne gymnázium. Od roku 2014 je poslankyňou Mestského zastupiteľstva v Žiline a od roku 2017 poslankyňou VÚC Žilina. Voľný čas trávi športom a čítaním kníh.

Motto: “Život je to najkrajšie, čo ťa mohlo stretnúť.“