Kontakt:

Mgr. Júlia Bombalová

26 rokov, vydatá, 2 deti

Kandidovať som sa rozhodla preto, lebo mám rada moje rodné mesto. Aj preto som sa doň vrátila aj s rodinou po ukončení štúdia v Bratislave. Bola som však sklamaná, že v Žiline akoby zastal čas. Teraz sa už aj ako matka dvoch malých detí na život dívam inak a trápi ma, ako to v Žiline vyzerá. Málo kvalitných detských ihrísk, ak aj nové sú, už sa neudržiavajú, neporiadok z dôvodu malého množstva smetných košov. Málo smetných nádob pre psíčkarov znamená exkrementy na miestach, kde behajú malé deti. Nie som spokojná ani so stavom škôlok, ktoré za svojimi bránami nechávajú až stovky pripravených detí. To je len niekoľko problémov, ktoré treba riešiť a nie sa len sťažovať. Preto som sa s podporou rodiny rozhodla, že budem kandidovať ako poslankyňa do Mestského zastupiteľstva v Žiline za obvod Vlčince, v ktorom žijem takpovediac celý život a pokúsim sa tieto problémy vyriešiť s mladíckym oduševnením a odbornosťou.”

Narodila som sa v Žiline a vyštudovala som tunajšie Gymnázium Hlinská. V roku 2011 som nastúpila na moju vysnívanú školu – Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor právo, ktorú som v januári 2017 ukončila s magisterským titulom. Bakalársky stupeň som absolvovala denne, magisterský externe, nakoľko sa mi popri ňom narodili dve krásne deti. Počas školy som získala skúsenosti vo firme, ktorá vymáha pohľadávky a tiež v advokátskej kancelárii. Špecializovala som sa najmä na obchodné právo, ktoré ma baví, a z ktorého oblasti som napísala aj moju diplomovú prácu. Momentálne sa neustále vzdelávam v mojom obore a som v rigoróznom konaní na UK, na Katedre obchodného práva. Mám aj skúsenosť z prostredia štátnej správy, keďže som pracovala ako vyššia súdna úradníčka na Okresnom súde v Žiline, na exekučnom oddelení. Všetky tieto vedomosti a skúsenosti teraz využívam na úrade Žilinského samosprávneho kraja, kde som nastúpila ako právnička na novovytvorenom oddelení Hodnoty za peniaze. Mojou úlohou je spolupracovať na tvorbe prijatých politík kraja a kontrolovať účelnosť využitia vynaložených peňazí.

Motto: “Celý svet bol stvorený, aby nám slúžil a my sme sa narodili, aby sme slúžili celému svetu. Robme trebárs aj tú najnepatrnejšiu vec, ale robme ju najlepšie na svete.” (Tomáš Baťa)