Kontakt:

Michal Danek, Ing.

36; zasnúbený, bezdetný

Kandidovať za poslanca som sa rozhodol, pretože verím, že môžem pomôcť rozvoju nášho mesta. Ako občan vidím, že kroky mesta nie sú vždy v súlade so záujmami obyvateľov, ani v prospech Žiliny. Rád by som zúročil svoje doposiaľ nadobudnuté skúsenosti a posunul Žilinu tým správnym smerom. Myslím, že je načase priblížiť mesto k jeho občanom.“

Rodený Žilinčan prežil väčšinu svojho života v bytovom dome na Hlinách III., v ktorom už vyše 10 rokov pôsobí ako domový dôverník. Už ako mladý sa snažil prispievať svojou činnosťou k zlepšeniu života v našom meste. Bol jedným zo zakladateľov Klubu psovodov záchranárov a stál aj pri zrode cvičiska pre psov, ktoré stálo na trávnatej ploche oproti Kauflandu. Tu niekoľko rokov viedol kurzy pre verejnosť. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil do zamestnania v spoločnosti Fines a.s. Popri tejto práci vyštudoval na Žilinskej univerzite. Po ukončení štúdia pôsobil ako mestský policajt, čo mu pomohlo získať lepší prehľad o našom meste. Neskôr vybudoval vlastnú spoločnosť, ktorá sa venuje interaktívnym produktom, reklame a marketingu. V roku 2014 pôsobil ako riaditeľ Žilinskej televízie FENIX, kde sa mu vďaka dobrému tímu ľudí darilo prinášať pravdivé správy o dianí v meste Žilina a spustiť niekoľko zaujímavých projektov. Jedným z nich je aj projekt Knihobúdok, ktoré aktívne prevádzkuje do dnešných dní.

Motto: „Nech je každý deň lepším.“