Kontakt:

MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

54, ženatý, 2 deti

Som rodený Žilinčan. Mojou motiváciou, prečo idem po rokoch opäť kandidovať za poslanca, je množstvo problémov, ktoré vidím vo svojom obvode a v celej Žiline. Cítim potrebu vrátiť sa a pokúsiť sa zvrátiť stagnáciu v žilinskej komunálnej politike.“

V roku 1989 skončil Fakultu všeobecného lekárstva na Karlovej Univerzite v Prahe.

Postgraduálne štúdium so získaným certifikátom a atestáciou ukončil v odbore chirurgia. Tejto oblasti medicíny sa venuje dodnes.

Štvrťstoročie pracoval vo FNsP v Žiline na chirurgickom oddelení, na ktorom si postupne prešiel od funkcie vedúceho lekára až po primára oddelenia. V roku 2013 začal pracovať v DONsP Dolný Kubín, kde je v súčasnosti vo funkcii námestníka riaditeľa pre LPS.

Je členom mnohých odborných lekárskych spoločností a stavovských organizácií.

Jeho koníčkom je hokej a do roku 2013 bol predsedom predstavenstva MsHK Žilina a. s.

Voľný čas rád trávi so svojou rodinou a relaxom pri hudbe.

Motto: „Pomôž ostatným, pomôžu aj tebe.“