Kontakt:

Peter Chromiak, Ing.

27 rokov; slobodný

Kandidovať do Mestského zastupiteľstva v Žiline som sa rozhodol po dlhom zvažovaní. Ku kandidatúre na funkciu poslanca ma prinútil dlhodobo nepriaznivý stav chodníkov, ciest a mestskej zelene. Niekoľko rokov na tento stav upozorňujem mesto a nemám pocit, že by došlo k náprave. Keď každý deň prechádzam po Žiline, vidím nepokosenú trávu, neostrihané kríky, výtlky na cestách, preplnené koše na separovaný odpad… Každú chvíľu posielam podnety mestu cez mobilnú aplikáciu, emailové správy a médiá, ale prečo si tieto základné funkcie mesto neplní bez toho, aby ho občania museli k tomu neustále vyzývať? Ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline sa budem zasadzovať o zlepšenie údržby ciest, chodníkov, verejnej zelene. Rovnako budem presadzovať zlepšenie systému separácie odpadov prostredníctvom vrecového zberu v rodinných domoch a zvýšením počtu kontajnerov pri panelákoch. Budem presadzovať taký systém odpadového hospodárstva, ktorý bude ľudí finančne motivovať k separácii odpadov.“

O veci verejné sa začal zaujímať v roku 2006 pri protestoch proti výstavbe mrakodrapu v areáli bývalého letného kina na Bôriku. V rokoch 2007 – 2008 spolupracoval pri založení Žilinského mládežníckeho parlamentu ako poradného orgánu primátora mesta pre oblasť potrieb mladých ľudí. V rokoch 2009 – 2012 pôsobil v Rade mládeže Žilinského kraja. V roku 2016 úspešne ukončil štúdium na Žilinskej univerzite v Žiline v odbore Ekonomika a manažment podniku. Od ukončenia štúdia na vysokej škole pracuje ako produktový manažér v spoločnosti zaoberajúcej sa distribúciu náhradných dielov na osobné a úžitkové vozidlá.

Voľný čas rád trávi s priateľmi a rodinou, jeho najväčšou záľubou je cyklistika.

Motto: „Každý je strojcom svojho vlastného šťastia“