Kontakt:

Roman Jantošík, JUDr.

43; ženatý, 2 deti

Jedným z hlavných dôvodov rozhodnutia kandidovať za poslanca mestského zastupiteľstva i zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja je nespokojnosť s tým ako sa na Hájiku a v Žiline riešia resp. neriešia problémy. Snaha a pokusy meniť veci prostredníctvom podnetov na súčasných poslancov zostala neúspešná, a preto sa mi kandidatúra na poslanca javí ako posledná možnosť ako meniť veci okolo nás k lepšiemu. Mojím cieľom a ambíciou je a bude, aby sa pri riešení problémov Hájika, Mesta i VÚC začalo menej hovoriť a viac robiť. Ako otec dvoch malých detí a celoživotný amatérsky športovec by som sa chcel zamerať najmä na podporu a rozvoj športovísk a detských ihrísk, voľnočasových aktivít pre deti a rekreačného športu čo najširšej verejnosti. Pri riešení uvedených tém by sa mal zohľadňovať názor rodičov a detí, ktorých silným hlasom by som chcel byť. Hájik je najmladšie a najmenšie žilinské sídlisko a neexistuje dôvod, aby nebolo aj najšikovnejšie (v zmysle aktivity poslancov a realizácie projektov). Chcem, aby Hájik a Žilina boli bezpečným, moderným a zeleným miestom pre život.

Po maturite na Gymnáziu Veľká Okružná (trieda so zameraním matematika – fyzika) vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od ukončenia štúdia pracoval ako právnik vo viacerých súkromných spoločnostiach i v štátnej správe (Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline). Od roku 2014 pomáha fyzickým i právnickým osobám v rámci projektu InHelp, ktorý rieši prípady neoprávnene nevyplatených alebo znížených poistných plnení. Od roku 2003 organizuje pravidelný streetballový turnaj v Žiline, z ktorého sa po absolvovaní chemoterapie v roku 2009 od roku 2010 stal športovo-charitatívny projekt STREETBALL PROTI RAKOVINE spájajúci myšlienky rozvoja športu a finančnej podpory boja proti rakovine (výťažok z projektu je každoročne venovaný onkologickým ambulanciám FNsP v Žiline).

Kde je vôľa, tam je cesta.