Transparentný účet

Slobodné financovanie znamená slobodné rozhodovanie. Sme skupina ľudí, ktorým na Žiline záleží a prichádzame s víziu Inej Žiliny – lepšieho miesta pre život nás všetkých. Ďakujeme vám za akúkoľvek podporu, ktorá nás zároveň zaväzuje k ich transparentnému použitiu a vyúčtovaniu.

Ľudmila Chodelková,
kandidátka na primátorku,
číslo účtu SK4483300000002601493129, pohyby si môžete pozrieť v odkaze https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2601493129

Iná Žilina,
kandidáti na poslancov,
číslo účtu SK4983300000002801500637, pohyby si môžete pozrieť v odkaze https://ib.fio.sk/ib/transparent?a=2801500637

V zmysle zákona o volebnej kampani a o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov je  tretia strana je povinná zverejniť prehľad nákladov na svojom webovom sídle na dobu 60 dní: