Project Description

Pokračujeme seriál, ktorého témy ste iniciovali Vy. Bude totiž pozostávať zo spracovania Vašich želaní, ktoré ste vhodili do schránky na „Stene želaní“, umiestnenej na Mariánskom námestí. Po jej nedávnom prvom otvorení, sme z nej vybrali 30 lístočkov s rôznymi podnetmi, nápadmi, myšlienkami. V poradí už 3. želanie má túto podobu:

„Uvítali by sme keby sa znovu zaviedli spoje Žilina – Rosina – Višňové.“

Tri samostatné mestá resp. obce a teda aj dva spôsoby obsluhy územia prostredníctvom verejnej dopravy. Mestská hromadná doprava (Žilina) vs. prímestská autobusová doprava (Rosina, Višňové). Mesto Žilina si na svojom území realizuje prepravu občanov prostredníctvom autobusových a trolejbusových liniek Dopravného podniku Žilina, ktorý je jeho 100 % spoločnosťou. Ročne podnik dotuje niekoľkými miliónmi € z mestského rozpočtu, predovšetkým ako úhradu za výkony vo verejnom záujme. Primárne prepravuje svojich občanov, na svojom území. Obslužnosť obcí Rosina a Višňové zabezpečuje Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom zmluvného partnera SAD Žilina a jeho známych, „modrých“ autobusov. Aj v tomto prípade je potrebná úhrada výkonov vo verejnom záujme, z rozpočtu žilinskej župy.
Pre väčšiu praktickosť prevádzky a obsluhy smerom k občanom, sa črtá povestné svetielko na konci tunela. Mesto Žilina ako aj VÚC Žilina už schválili, na úrovni zastupiteľstiev, založenie spoločnosti s ručením obmedzeným „Integrovaná doprava Žilinského kraja“. Zmyslom jej existencie bude vytvorenie Integrovaného dopravného systému, teda prepojiť navzájom systémy a naďalej rozvíjať verejnú dopravu. Pri cestujúcich to bude znamenať jeden cestovný lístok, ktorý by mal platiť v autobusoch/trolejbusoch DPMŽ Žilina, v autobusoch SAD, ale aj prepojenie so železničnou linkou na trase Žilina – Rajec.