Project Description

Pokračujeme seriál, ktorého témy ste iniciovali Vy. Bude totiž pozostávať zo spracovania Vašich želaní, ktoré ste vhodili do schránky na „Stene želaní“, umiestnenej na Mariánskom námestí. Po jej nedávnom prvom otvorení, sme z nej vybrali 30 lístočkov s rôznymi podnetmi, nápadmi, myšlienkami. V poradí už 3. želanie má túto podobu:

„Ulica Radlinského v Žiline. Dávali nové lampy do zákruty a nedá sa prejsť s kočíkom. Dcéru skoro zrazilo auto aj s dieťaťom.“

Predmetnú ulicu Radlinského sme prešli zhora nadol, aj opačne. Avšak zákrutu s osadenou lampou, ktorej sa týkal obsah lístočku zo „Steny želaní“ sme nenašli. Ak nám prípadne viete priblížiť inkriminovanú časť, alebo máte vedomosť aj o ďalších podobných prípadoch, dajte nám vedieť.