Opäť sa otvárajú brány škôl a do lavíc zasadnú aj tisíce našich žilinských detí. Želáme im, aby po prázdninách plných zážitkov začali čo najlepšie školský rok a čas strávený v škole využili na získanie nových vedomostí.

Všetkým pedagógom želáme veľa síl a energie, aby sa im čo najlepšie darilo formovať ďalšiu generáciu. Povolanie učiteľa je náročné a nedocenené. Práve preto si zaslúžia našu úctu a vďaku.

Rovnako úloha rodiča nie je jednoduchá. V dnešnej uponáhľanej dobe si vyžaduje oveľa viac plánovania. Pevne veríme, že sa vám dostatočne podarí skĺbiť vaše úlohy a vytvoríte pre vaše deti čo najlepšie podmienky pre ich rozvoj.

Nech je pre vás všetkých nový školský rok úspešný!