Šport

PPohyb je pre človeka prirodzený, športové aktivity sú významnou súčasťou trávenia voľného času. Šport pomáha budovať zodpovednosť, sebavedomie a disciplínu, ale aj úctu k druhým. Prispieva k posilňovaniu komunít a k utužovaniu vzťahov medzi obyvateľmi mesta každej vekovej kategórie. Žilina bola významným športovým mestom. Vráťme jej tento status a urobme z nej mesto, v ktorom je šport bežnou súčasťou života každého z nás. Pozornosť mesta si zaslúžia športovci, športové kluby aj široká verejnosť. Avšak každá športová aktivita je odkázaná na dostatočnú a funkčnú infraštruktúra. Športoviskám zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.

Príležitosť na pohyb

Problém:

Nedostatočné poskytnutie existujúcich športových zariadení v majetku mesta pre aktívne športovanie.

Zlý stav občianskej vybavenosti pre šport, predovšetkým na sídliskách.

Nedostatočné príležitosti pre využívanie voľného času detí a mládeže pre športové aktivity.

Nešportujúca mládež na školách.

Nevyvážená podpora športových klubov pôsobiacich v Žiline.

Riešenie:

 • Zavedieme systém zmysluplného využívania športových zariadení v pôsobnosti mesta Žilina, ako aj systém verejnej a transparentnej kontroly efektívneho a účelného využívania majetku mesta pre športové aktivity.

 • V každej mestskej časti vytvoríme priestor pre športové aktivity s ohľadom na požiadavky občanov. Sústredíme sa na obnovu športovej vybavenosti. Športoviskám zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.

 • Vytvoríme tím „trénerov“ – dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať športové a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov vo všetkých mestských častiach. Mesto pre tento účel zabezpečí základné športové vybavenie a výstroj, aby deti mohli viac športovať.

 • Zavedieme systém oceňovania amatérskych a profesionálnych športovcov a klubov, s cieľom motivácie formou športových potrieb a príspevkov.

 • Pripravíme online ročenku športových klubov, kde budú zaznamenané ich úspechy.

Športová hala a plaváreň

Problém:

Žilina ako jediné krajské mesto nemá vlastnú športovú halu.

Súčasná kapacita plavárne nepostačuje.

Riešenie:

 • Budeme hľadať reálne riešenia, aby Žilina mala opäť vlastnú športovú halu. V prípade možného návratu „Korytnačky“ do rúk mesta budeme akceptovať len o podmienky výhodné pre mesto a jej obyvateľov.

 • V prípade rozostavaného areálu „Karpatská“ presadzujeme možnosť zrušenia zmluvy a navrátenie pozemku do rúk mesta.

 • Pripravíme projekt na vybudovanie novej plavárne.

Moderný tenisový areál na Vlčincoch

Problém:

Tenisový areál na Karpatskej ulici na Vlčincoch, by si po dlhých rokoch zaslúžil  nielen nový šat, ale zároveň aj definitívne vysporiadať prevádzkový právny stav.

Riešenie:

 • Areál by mal čo najskôr prejsť pod mestskú spoločnosť Správa športových zariadení mesta Žilina. Tá by ho mala zrekonštruovať a zabezpečiť, aby zodpovedal potrebám a nárokom 21. storočia.

 • Obnoviť súčasné antukové kurty, pričom dva by mali byť s betónovým povrchom.

 • Doplniť ihrisko na plážový volejbal/futbal.

 • Vybudovať potrebné zázemie (šatne, sociálne zariadenia, spoločenská miestnosť, snackbar).

 • Doplniť areál o minipark a detské ihrisko.

Digitalizácia mestských športovísk

Problém:

Dostatočnú športovú infraštruktúru by mala sprevádzať aj zodpovedajúca digitálna podpora.

Riešenie:

 • Zavedenie jednotného informačného systému športovísk v správe mesta, kde by bola ich obsadenosť, novinky, prípadne iné informácie. Takisto by si mohli občania rezervovať športovisko online aj so zavedením možnosti online úhrady (prenájom hál, ľadových plôch a pod.)

Program Iná Žilina