Šport

PPohyb je pre človeka prirodzený, športové aktivity sú významnou súčasťou trávenia voľného času. Šport pomáha budovať zodpovednosť, sebavedomie a disciplínu, ale aj úctu k druhým. Prispieva k posilňovaniu komunít a k utužovaniu vzťahov medzi obyvateľmi mesta každej vekovej kategórie. Žilina bola významným športovým mestom. Vráťme jej tento status a urobme z nej mesto, v ktorom je šport bežnou súčasťou života každého z nás. Pozornosť mesta si zaslúžia športovci, športové kluby aj široká verejnosť. Avšak každá športová aktivita je odkázaná na dostatočnú a funkčnú infraštruktúra. Športoviskám zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.

Príležitosť na pohyb

Problém:

Nedostatočné poskytnutie existujúcich športových zariadení v majetku mesta pre aktívne športovanie.

Zlý stav občianskej vybavenosti pre šport, predovšetkým na sídliskách.

Nedostatočné príležitosti pre využívanie voľného času detí a mládeže pre športové aktivity.

Nešportujúca mládež na školách.

Nevyvážená podpora športových klubov pôsobiacich v Žiline.

Riešenie:

 • Zavedieme systém zmysluplného využívania športových zariadení v pôsobnosti mesta Žilina, ako aj systém verejnej a transparentnej kontroly efektívneho a účelného využívania majetku mesta pre športové aktivity.

 • V každej mestskej časti vytvoríme priestor pre športové aktivity s ohľadom na požiadavky občanov. Sústredíme sa na obnovu športovej vybavenosti. Športoviskám zabezpečíme koncepčnú starostlivosť a rozvoj.

 • Vytvoríme tím „trénerov“ – dobrovoľníkov, ktorí budú organizovať športové a voľnočasové aktivity pre deti, mládež, dospelých a seniorov vo všetkých mestských častiach. Mesto pre tento účel zabezpečí základné športové vybavenie a výstroj, aby deti mohli viac športovať.

 • Zavedieme systém oceňovania amatérskych a profesionálnych športovcov a klubov, s cieľom motivácie formou športových potrieb a príspevkov.

 • Pripravíme online ročenku športových klubov, kde budú zaznamenané ich úspechy.

Športová hala a plaváreň

Problém:

Žilina ako jediné krajské mesto nemá vlastnú športovú halu.

Súčasná kapacita plavárne nepostačuje.

Riešenie:

 • Budeme hľadať reálne riešenia, aby Žilina mala opäť vlastnú športovú halu. V prípade možného návratu „Korytnačky“ do rúk mesta budeme akceptovať len o podmienky výhodné pre mesto a jej obyvateľov.

 • V prípade rozostavaného areálu „Karpatská“ presadzujeme možnosť zrušenia zmluvy a navrátenie pozemku do rúk mesta.

 • Pri realizácii týchto dvoch veľkých projektov bude názor občanov dôležitý, s možnosťou uskutočnenia mestského referenda.

 • Pripravíme projekt na vybudovanie novej plavárne.

Hokej

Problém:

MsHK Žilina nemá vytvorené systematické financovanie, nemá silného sponzora, preto je v súčasnosti veľkou finančnou záťažou pre mestský rozpočet a súčasný stav je neudržateľný.

Riešenie:

 • Pre zachovanie hokeja v Žiline na najvyššej úrovni musíme nájsť strategického partnera pre MsHK Žilina. V prípade rozumných podmienok umožníme vstup investora do hokejového klubu.

 • Prioritou mesta bude vytváranie príležitostí pre športovú prípravu a výchovu detí a mládeže.

 • Nastavíme efektívne pravidlá správy a využitia zimného štadióna s vytvorením primeraného priestoru pre všetky záujmové skupiny (krasokorčuliari, verejné korčuľovanie, amatérski hokejisti).

Program Iná Žilina