Program Iná Žilina

ŽŽilina si už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. V súčasnosti vidíme veľké príležitosti pri rozvoji mesta v súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení a technológií. Žilina má jedinečnú príležitosť vyťažiť z efektívnych využití týchto možností a opäť naskočiť na cestu rozvoja.

Chceme Žilinu, ktorá bude lepším miestom pre život nás všetkých. Poznáme problémy mesta Žilina a dobre vieme, že nie všetky je možné vyriešiť. Viditeľný posun k lepšiemu však vieme dosiahnuť. Na základe podnetov obyvateľov Žiliny, skúseností našich poslancov, a v spolupráci s odbornou verejnosťou sme pripravili zodpovedný a zrozumiteľný Program Iná Žilina, ktorý budeme v meste Žilina obhajovať a presadzovať a pozývame k spolupráci všetkých, ktorým na budúcnosti Žiliny záleží.