Iná Žilina

krajšia, čistejšia, vzdelanejšia, efektívnejšia – lepšie miesto pre nás všetkých!

SSme tím ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Cítime osobný záväzok prispieť k jeho rozvoju. Chceme Inú Žilinu – krajšiu, čistejšiu, vzdelanejšiu a kultúrnejšiu, efektívnejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život nás všetkých. Nebude to však možné bez osobnej angažovanosti každého jedného z nás. A preto sme sa rozhodli spoločne kandidovať v októbrových spojených komunálnych aj krajských voľbách a naplniť našu víziu o lepšom meste, o Inej Žiline.

Program Iná Žilina

Naše ciele

ŽŽilina si už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. V súčasnosti vidíme veľké príležitosti pri rozvoji mesta v súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení a technológií. Žilina má jedinečnú príležitosť vyťažiť z efektívnych využití týchto možností a opäť naskočiť na cestu rozvoja. Preto sme sa rozhodli spojiť a založiť Občianskej združenie „Iná Žilina“. Dajme šancu nášmu mestu.

  • Svojim aktívnym prístupom a činnosťou formovať princíp občianskej angažovanosti na území mesta Žilina

  • Poukazovať na nedostatky pri správe vecí verejných na území mesta Žilina a navrhovať riešenia pre skvalitnenie života občanov a správe vecí verejných v meste Žilina

  • Vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o problémoch, ktoré trápia občanov mesta Žilina

  • Hľadať spoločne s občanmi odpovede a riešenia na problémy, ktoré občanov trápia ako aj na problémy, ktoré rezonujú v spoločnosti a zasahujú do života občanom mesta Žilina

  • Zapájanie sa do spoločných projektov na podporu a ochranu verejného života a verejného záujmu  a prihlásiť sa k deklarácii  obhajoby verejného záujmu

  • Podpora športu a rozvoja športových aktivít pre deti a mládež a občanov zdravotne postihnutých

  • Podpora vzdelávania

  • Ochrana životného prostredia

  • Zachovanie kultúrnych hodnôt

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Stanovy OZ Iná Žilina

Náš tím

SSme takmer z „každého rožku trošku“. Od vzdelanej a príjemnej dámy, až po pánov s bohatými životnými a pracovnými skúsenosťami. A medzi tým mladícka dravosť, temperamentnosť. Všetkých ale spája rovnaká túžba po Inej Žiline, po lepšom mieste pre život každého Žilinčana.

Volebný obvod č. 1 – Hliny I – IV, Staré mesto

Volebný program

Ľudmila Chodelková, PaedDr.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva (č. 11) a VÚC (č. 38)

Životopis

Matej Krško

Kandidát do mestského
zastupiteľstva

Životopis

Karol Čepec

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Miroslav Futo

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha

Volebný program

Jozef Cisarik, Ing.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Boris Prievozník

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 4 – Vlčince

Martin Barčík, Mgr.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Róbert Kašša, Mgr.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 5 – Hájik

Volebný program pre Hájik

Roman Jantošík, JUDr.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové

Jozef Juriš, Bc.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

Volebný program – Cáder
Volebný program – Delinčák

Denis Cáder, Mgr.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Branislav Delinčák

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

Volebný program

Jozef Augustín, JUDr., PhD, LL.M.

Kandidát do mestského
zastupiteľstva a VÚC

Životopis

VÚC

MUDr. Rastislav Johanes, MUDr.,  PhD.

Kandidát do VÚC

Životopis

Kontakt

NNajradšej sa s vami stretneme. Uprednostňujeme osobný kontakt, z tváre do tváre. 🙂 Ak to ale nebude možné, využite doleuvedené kontakty. Určite nám minimálne napíšte, alebo zavolajte.