Iná Žilina

krajšia, čistejšia, vzdelanejšia, efektívnejšia – lepšie miesto pre nás všetkých!

SSme tím ľudí, ktorých spája vízia o lepšom meste pre naše deti, pre našu budúcnosť. Cítime osobný záväzok prispieť k jeho rozvoju. Chceme Inú Žilinu – krajšiu, čistejšiu, vzdelanejšiu a kultúrnejšiu, efektívnejšiu, športovejšiu, spokojnejšiu, aby bola lepším miestom pre život nás všetkých. Nebude to však možné bez osobnej angažovanosti každého jedného z nás. A preto sme sa rozhodli spoločne kandidovať v novembrových komunálnych voľbách a naplniť našu víziu o lepšom meste, o Inej Žiline.

Program Iná Žilina

Naše ciele

ŽŽilina si už nemôže dovoliť premrhať ďalšie roky, keď na prvom mieste neboli potreby Žilinčanov. V súčasnosti vidíme veľké príležitosti pri rozvoji mesta v súvislosti so zavádzaním inovatívnych riešení a technológií. Žilina má jedinečnú príležitosť vyťažiť z efektívnych využití týchto možností a opäť naskočiť na cestu rozvoja. Preto sme sa rozhodli spojiť a založiť Občianskej združenie „Iná Žilina“. Dajme šancu nášmu mestu.

  • Svojim aktívnym prístupom a činnosťou formovať princíp občianskej angažovanosti na území mesta Žilina

  • Poukazovať na nedostatky pri správe vecí verejných na území mesta Žilina a navrhovať riešenia pre skvalitnenie života občanov a správe vecí verejných v meste Žilina

  • Vytvoriť priestor pre verejnú diskusiu o problémoch, ktoré trápia občanov mesta Žilina

  • Hľadať spoločne s občanmi odpovede a riešenia na problémy, ktoré občanov trápia ako aj na problémy, ktoré rezonujú v spoločnosti a zasahujú do života občanom mesta Žilina

  • Zapájanie sa do spoločných projektov na podporu a ochranu verejného života a verejného záujmu  a prihlásiť sa k deklarácii  obhajoby verejného záujmu

  • Podpora športu a rozvoja športových aktivít pre deti a mládež a občanov zdravotne postihnutých

  • Podpora vzdelávania

  • Ochrana životného prostredia

  • Zachovanie kultúrnych hodnôt

Občianske združenie bude vyvíjať všetky aktivity v súlade s právnymi predpismi, morálnymi a etickými princípmi, za účelom naplnenia všetkých cieľov združenia.

Stanovy OZ Iná Žilina

Náš tím

SSme takmer z „každého rožku trošku“. Od vzdelaných a príjmených dám, až po pánov s bohatými životnými a pracovnými skúsenosťami. A medzi tým mladícka dravosť, temperamentnosť. Všetkých ale spája rovnaká túžba po Inej Žiline, po lepšom mieste pre život každého Žilinčana.

Ľudmila Chodelková, PaedDr.

Životopis

Júlia Bombalová, Mgr.

Životopis

Bohuslava Trnovska, Ing.

Životopis

Martin Barčík, Mgr.

Životopis

Karol Čepec

Životopis

Jan Ivančic, Mgr.

Životopis

Jozef Juriš, Bc.

Životopis

Róbert Kašša, Mgr.

Životopis

Martin Vidra

Životopis

Denis Cáder, Mgr.

Životopis

Jozef Cisarik, Ing.

Životopis

Michal Danek, Ing.

Životopis

Peter Chromiak, Ing.

Životopis

Tibor Čerňan, Ing.

Životopis

MUDr. Rastislav Johanes, PhD.

Životopis

Ján Glasnák

Životopis

Kontakt

NNajradšej sa s vami stretneme. Uprednostňujeme osobný kontakt, z tváre do tváre. 🙂 Ak to ale nebude možné, využite doleuvedené kontakty. Určite nám minimálne napíšte, alebo zavolajte.