Aj hlasmi našich poslancov schválilo mestské zastupiteľstvo, v júni minulého roka, vznik Technických služieb mesta Žilina. Z 24 prítomných poslancov hlasovalo 22 ZA, pričom iba dvaja poslanci hlasovali PROTI – páni Patrik Groma a Peter Cibulka.

Mestské technické služby postupne naberajú zamestnancov, aby krok po kroku prevzali všetky činnosti, ktoré dnes pre mesto vykonávajú súkromné subjekty:

✅vývoz malých zberných nádob (január 2023),

✅opravu a údržbu detských a športových ihrísk (rok 2023),

✅opravu a údržbu mestského mobiliáru (rok 2023),

✅správu a údržbu mestskej zelene (rok 2024),

✅čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev (rok 2024),

✅letnú a zimnú údržbu komunikácií (rok 2025).

V súčasnosti už mestská spoločnosť prevzala správu verejného osvetlenia (august 2022) a od polovice budúceho roka bude vykonávať aj správu a údržbu mestských fontán. Mesto Žilina ich prevádzkuje spolu 19 – 9 dekoratívnych, 10 fontán slúži na občerstvenie pitnou vodou. Tak, ako naši poslanci podporili vznik technických služieb v réžii mesta, budú aj naďalej súčinní v tom, aby spoločnosť čím skôr a bez problémov prevzala všetky plánované činnosti. Aby sa v nevyhnutne krátkom čase začali vykonávať všetky práce prostredníctvom mestských zamestnancov. Prinesie to väčšiu flexibilitu, účinnejšiu kontrolu a následne aj vyššiu kvalitu vykonaných prác. Aby sme žili v príjemnejšom, čistejšom a v lepšie udržiavanom meste, ako je tomu momentálne. Takto si predstavujú blízku budúcnosť technických služieb naši kandidáti na mestských a krajských poslancov💛💚:

Volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Hliny I. – IV.

č. 5️⃣ Karol Čepec (č. 1️⃣5️⃣ na kandidátke do VÚC) č. 1️⃣0️⃣ Miroslav Futo (č. 2️⃣8️⃣ do VÚC) č. 1️⃣1️⃣ Ľudmila Chodelková (č. 3️⃣8️⃣ do VÚC) č. 1️⃣4️⃣ Matej Krško

Volebný obvod č. 2 – Bôrik, Hliny V. – VIII., Malá Praha

č. 4️⃣ Jozef Cisarik (č. 1️⃣4️⃣ do VÚC) č. 1️⃣6️⃣ Boris Prievozník (č. 8️⃣6️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 4 – Vlčince

č. 4️⃣ Martin Barčík (č. 6️⃣ do VÚC) č. 1️⃣4️⃣ Róbert Kašša (č. 4️⃣7️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 5 – Hájik

č. 6️⃣ Roman Jantošík (č. 4️⃣1️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 6 – Bytčica, Rosinky, Trnové

č. 1️⃣. Jozef Juriš (č. 4️⃣3️⃣ do VÚC)

Volebný obvod č. 7 – Bánová, Závodie, Žilinská Lehota

č. 1️⃣ Denis Cáder (č. 1️⃣2️⃣ do VÚC) č. 2️⃣ Branislav Delinčák

Volebný obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

č. 1️⃣. Jozef Augustín (č. 1️⃣ do VÚC)