Kontakt:

Matej Krško, Bc.

30 rokov; zasnúbený, bezdetný

Po ukončení štúdia na Gymnáziu Hlinská som sa rozhodol odísť do Bratislavy, ale láska k rodnej Žiline ma vrátila po krátkom čase späť domov. Po návrate som pracoval v súkromnom sektore ako prevádzkar bowlingového centra. Neskôr som si našiel miesto v štátnej správe, a to konkrétne v ŽSR, kde som pracoval na oddelení Správa majetku ako realitný manažér viac ako 5 rokov. Popritom som úspešne dokončil prvý stupeň bakalárskeho štúdia na Fakulte prevádzky, ekonomiky, dopravy a spojov v odbore železničná doprava. Po 5 rokoch nastal čas na zmenu a svoje miesto som našiel v spoločnosti 24-pay, ktorá prevádzkuje digitálnu platobnú bránu, na obchodnom oddelení.

Okrem toho sa vo voľnom čase venujem športu či už ako aktívny hráč a bývalý mládežnícky reprezentant v hokejbale alebo, dovolím si povedať, celkom úspešný organizátor športových podujatí. Ďaľsou mojou veľkou záľubou je kultúra, za ktorou cestujem pomerne často. A práve pri týchto potulkách si všímam riešenia a možnosti, ktoré ponúkajú európske mestá svojim občanom, ktoré by sa v rôznych modifikáciách dali aplikovať v našom zanedbanom meste.

Motto: „Nie je potrebné vymýšľať koleso, keď riešenia na rôzne problémy už existujú.” 🙂