Kontakt:

Jozef Augustín

40 r., ženatý, 2 deti

Som hrdý na to , že som Žilinčan a nie je mi jedno kam napreduje naše mesto Žilina a náš
Žilinský okres! To je aj hlavný dôvod prečo som sa rozhodol kandidovať za poslanca do mesta a VÚC
vo voľbách v roku 2022.

Som vyštudovaný právnik (2007), kde som neskôr v roku 2009 zvýšil svoju kvalifikáciu obhajobou rigoróznej práce v oblasti medzinárodného a obchodného práva a získal titul ,,doktor
práv“ JUDr.. V roku 2014 som úspešne dokončil postgraduálne štúdium a získal titul ,,doktor“
(,,philosophiae doctor“) PhD. v odbore Teória a dejiny štátu a práva. Ďalej v roku 2019 som získal
titul ,,Master of Laws“ LL.M.. Pre niekoho bude možno na zamyslenie, ale strednú školu nemám
gymnázium ale Stavebnú priemyslovku v Žiline, na ktorú som hrdý a mám za to , že to je jedna
z najlepších stredných škôl na Slovensku. V roku 2011 som na Justičnej akadémii SR so sídlom v
Pezinku úspešne vykonal odbornú justičnú skúšku inými slovami ,,právnu licenciu“, ktorá
vyštudovaným právnikom za splnenia ďalších podmienok /výberové konanie a pod…/ oprávňuje
vykonávať povolanie sudcu, prokurátora, súdneho exekútora, advokáta, notára. Počas mojej právnej
praxe som pôsobil na Krajskom aj Okresnom súde Žilina a v súčasnosti sa venujem Exekučnému
právu, kde pomáham ľudom, ktorí boli na súdoch a iných inštitúciách úspešní domôcť sa im
priznaných práv.

Od roku 2018 – 2020 som pôsobil ako vysokoškolský pedagóg (odborný asistent) na
Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Fakulte sociálno – ekonomických vzťahov,
Katedra verejnej správy a regionálnej ekonomiky, kde som vyučoval a mal prednášky z predmetov
Teória práva, Pracovné právo a Správne právo.

Mám rád prácu s ľuďmi či už formou rôznych aktivít zameraných na pomoc ľuďom, prácu
v oblasti kultúry, socializácie a spájanie ľudí pre dobrú vec a stým spojené pomáhanie na prospešnosť
prostrediu, v ktorom žijeme.

Medzi moje koníčky patrí hokej, ktorý som aktívne hrával aktívne od 4 rokov za HK 95 Pov.
Bytricu, Mshk Žilina, MHC Martin, a Duklu Trenčín. Rád mám prírodu, turistiku, čítanie, vzdelávanie,
cestovanie a spoznávanie iných kultúr.

Motto:
,, …ak budeme spoločne ťahať za jeden povraz a používať zdravý rozum, budeme úspešní!“