Problém zástavky na Bulvári, ktorý dlhodobo traumatizoval Žilinčanov, je čiastočne vyriešený. Opakovane sme požiadali zástupcu majiteľa pozemku o ústretovosť a rokovanie prinieslo viditeľný výsledok. Počas ostatných dní bolo odstránené oplotenie, čím sa uvoľnil priestor pre nástup a výstup z vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Neostane ale iba pri tom. Demontované bude aj lešenie, pokosené budú trávnaté plochy, upratané bude okolie. Zástavka bude môcť opäť „dýchať“. Žilinčanom sa zlepší komfort čakania na spoje a predmetný priestor už nebude škvrnou centra.

Mesto čakajú náročné výzvy v podobe dlhodobo neriešených problémov. V Inej Žiline uprednostňujeme slušnú komunikáciu s dotknutými stranami, pred represívnymi opatreniami, ktoré neraz nepriniesli zmysluplné výsledky. Partnerom ponúkame korektný prístup, ale rovnaký požadujeme aj od nich. Jedine to je cesta, ktorou sa musí mesto uberať, aby sa pohlo dopredu a zbavilo sa príťaží z minulosti.