Kandidát za poslanca, volebný obvod č. 5 – Hájik

Mgr. Ján Ivančic kandidát za poslanca

46 rokov, mestský policajt

Sídlisko Hájik má svoje špecifické problémy, ktoré je potrebné riešiť. Pri osobných rozhovoroch s vami som zistil, že vás najviac zaujíma, čo sa urobilo pre vás vo vašom blízkom okolí, pretože tam trávite zvyšok dňa alebo relaxujete počas svojho voľna. Viacerí tu bývate od začiatku a niektorí ste sa rozhodli  sa sem nasťahovať a stráviť tu svoj život, čo Vás stálo nemalé finančné prostriedky.

Týmto témam sa chcem ako poslanec venovať:

Zodpovednosť:

 • zodpovedné a dobre fungujúce mesto využíva svoje prostriedky pre občana a jeho potreby, hospodári efektívne a transparentne tak, aby občania znovu nadobudli dôveruv ich zmysluplnom čerpaní,
 • väčšia zodpovednosť firiem, ktoré spravuje a financuje mesto pomocou zvýšenej a efektívnej

Doprava:

 • obnova označenia parkovacích miest na sídlisku Hájik na všetkých uliciach za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest,
 • zjednosmernenie časti ulice Petzvalovej na sídlisku Hájik od konečnej zastávky Stodolová po Základnú školu Mladosti a tak zlepšiť parkovanie a prejazdnosť uvedenej ulice,
 • dobudovanie parkovacieho domu na ul. Baničovej s použitím záchytného parkoviska pre vozidlá počas jeho výstavby.

Bezpečnosť:

 • zvýšiť počet mestských policajtov na sídlisku Hájik a zlepšenie hliadkovej činnosti, prípadne predĺžiť hodiny kontaktu pre obyvateľov na sídlisku až do večerných hodín,
 • zvýšenie počtu kamier a zefektívnenie využitia pokrytia kamerovým systémom mestskej polície Žilina na verejných miestach, kde dochádza k ničeniu mestského majetku, prípadne stretávania sa problémovej,
 • riešiť problémy s divou zverou, prikrmovanie zveri v ich prirodzenom prostredí na ich odlákanie od sídliska,   v spolupráci s poľovným združením a ochrancami prírody zredukovať ich počet, zvýšiť odstraňovanie krovín,
 • kryté stojiská na odpadkové koše,
 • dobudovanie verejného osvetlenia.

Zeleň a verejný priestor:

 • obnova zničených lavičiek, detských ihrísk pre mamičky s deťmi, športových ihrísk s tematickým zameraním na určité športy,
 • zlepšenie prístupu na venčovisko psov a doplnenie mobiliáru, nové koše na zber psích exkrementov so sáčkami, ktoré tu na sídlisku chýbajú,
 • kompenzácia z poplatkov pre psíčkarov – prevzatie sáčkov,
 • revitalizácia trávnikov a ich kosenie,
 • výsadba okrasných kvetov na skrášlenie a spríjemnenia prostredia na verejných priestranstvách.

Relax:

 • oddychovú zónu s ihriskom pre deti a mládež, lavičkami, príjemným osvetlením a prostredím, s krásnym výhľadom na Žilinu, s kamerovým výstupom na mestskú políciu, rekonštrukciou schodiska od Slnečného námestia do Závodia,
 • zriadenie tabúľ s označením turistických chodníkov, na ktoré sa dá napojiť zo sídliska Hájik,
 • zabezpečiť fungovanie svetelnej fontány na slnečnom námestí pred základnou školou,
 • podporiť dobré rozbehnuté a nedokončené projekty z predošlého volebného obdobia,
 • vybudovanie cyklochodníka pre spojenie sídliska Hájik s mestom až po napojenie k vodnému dielu.