Róbert Kašša: Šport neformuje len telo, ale aj ducha

Narodil sa v Žiline a je na to patrične hrdý. Je ženatý a má 3 deti. Vyštudoval žurnalistiku a dve desaťročia pôsobil v regionálnych médiách. Mnohí ho však poznajú aj ako úspešného športovca. Celých 15 rokov obliekal dres hokejbalovej reprezentácie Slovenska, s ktorou získal niekoľko titulov majstra sveta.

ŠPORTOVÉ PRIORITY

Už dve volebné obdobia pôsobí ako mestský a krajský poslanec s mottom:

„Šport pre všetkých!“ Jeho prioritou je podpora športu a výstavby športovej infraštruktúry. Okrem iného je spolutvorcom grantového športového systému mesta Žilina, podujatia „Športovec roka mesta Žilina“, autorom „Burzy športových klubov“, či tvorcom hokejového názvu „žilinskí vlci“. „Ako poslanca ŽSK ma najviac teší, že sa nám podarilo zrevitalizovať športový areál na Gymnáziu Varšavská, kde sme aj s kolegom Maťom Barčíkom zároveň členmi rady školy. Do budúcnosti si tu ešte viem predstaviť moderné multifunkčné ihrisko a bol by som veľmi rád, keby sme čo najskôr začali už aj s revitalizáciou športového areálu na Gymnáziu Hlinská. Medzi mojimi poslaneckými prioritami naďalej zostáva výstavba zimného štadióna plánovanej krajskej hokejovej akadémie v športovom areáli Karpatská, na ktorú už štát vyčlenil 2 milióny eur. V tomto priestore by mohla vzniknúť aj mestská športová hala, ktorú Žilina dlhé roky postráda ako jediné krajské mesto na Slovensku,“ hovorí Kašša, ktorý je predsedom najpočetnejšieho poslaneckého klubu Zastupiteľstva ŽSK – Nezávislí poslanci II.

PODPORA PODUJATÍ NA VLČINCOCH

Športového ducha nezaprie ani ako mestský poslanec za sídlisko Vlčince, kde odštartoval svoju hokejbalovú kariéru. „Teší ma, že sa nám po desaťročiach podarilo nanovo vyasfaltovať takmer dvadsať ihrísk, na ktorých som vyrastal. Doplnili sme na nich nové čiary, basketbalové koše, brány a ďalšie športové vybavenie. Sme dokonca jediným žilinským sídliskom, na ktorom sme umiestnili teqballový stôl a v pláne mám aj vybavenie pre ďalšie netradičné športy. Už len zostáva dúfať, že športoviská nezostanú prázdne, nestanú sa terčom vandalov a mesto dokáže okrem ich vybudovania zabezpečiť aj ich údržbu. V tomto smere ma napríklad mrzí stav futbalového ihriska na ZŠ Martinská, kde treba uvažovať nad umelou trávou.“ Šport neformuje len telo, ale aj ducha! „Mám veľkú radosť, že sa nám tento rok vďaka kolegovi z Iná Žilina Romanovi Jantošíkovi podarilo zorganizovať tradičné charitatívne podujatie „Streetball proti rakovine“ práve na Vlčincoch. Okrem klasickej seniorskej súťaže sa premiérovo uskutočnil aj turnaj pre deti, ktorého sa zúčastnilo 140 žiakov z 9 základných škôl. Naviac, tento rok sa podarilo na podporu oddelenia klinickej a radiačnej onkológie FNsP v Žiline vyzbierať rekordných 1810 eur. Podobných športových podujatí chceme na sídlisku zorganizovať čo najviac.“

Martin Barčík: Dôvera a spoľahlivosť

Martin Barčík je poslancom mestského zastupiteľstva a Žilinského samosprávneho kraja. Pôsobil aj ako hovorca mesta. Ako člen klubu Iná Žilina má na starosti predovšetkým sociálnu oblasť. Je ženatý a má dospelú dcéru. Je predsedom správnej rady Agentúry podporných služieb a člen Výboru pre otázky zamestnanosti na úrade práce. Manažuje projekty pre znevýhodnených ľudí a dlhé roky pracuje ako dobrovoľník. Píše knihy a divadelné hry pre deti, vo voľnom čase s manželkou behávajú na Vodnom diele.

VLČINCE SÚ SRDCOVKA

So sídliskom Vlčince ho spája pevné puto, prežil na ňom 40 rokov. „Na Vlčincoch som prežil najkrajšie roky svojho života. Býva tu aj moja mama a svokra, dcéra chodí na Gymnázium Varšavská. Na každú časť mám silné emočné kotvy, zážitky s rodinou a priateľmi.“ Na Vlčince sa v aktuálnom volebnom období podarilo dostať veľké investície, opravili sa športoviská, školy a škôlky, prebieha rekonštrukcia mostov. „Keď sa večer prechádzam a vidím na vynovených ihriskách decká s loptou, vraciam sa do svojho detstva. Chcel by som ešte oživiť kultúru a spoločenský život. Najväčšie žilinské sídlisko si zaslúži kultúrne centrum. V minulosti sme mali spoločenské pavilóny, premietali sa tam filmy, ľudia sa mali kde stretávať. Prvou takou kultúrnou lastovičkou bola séria pouličných koncertov, ktoré sme podporili s kolegom Robom Kaššom.“

POMOC SENIOROM A SLABŠÍM

Barčík sa sústreďuje na seniorov a znevýhodnené skupiny. Chodí do domovov sociálnych služieb, hľadá spôsob ako skvalitniť služby a robiť ich dostupnejšie. „Naša populácia starne a čakajú nás veľké výzvy. Musíme sa na to pripraviť. Určite musíme posilniť opatrovateľskú službu a nastaviť ju tak, aby ju občania mohli viac využívať. Pevnejšiu pomocnú ruku musíme podať aj deťom zo sociálne slabších rodín.“ Pri svojich aktivitách spolupracuje s rešpektovanou odborníčkou Soňou Holúbkovou. „Soňa ma veľmi ovplyvnila, odborne aj ľudsky. Žilinčania majú ešte v živej pamäti legendárny festival Jašidielňa pre ľudí s postihnutím a študentov. Tam sa preťali naše cesty. Tam som si naplno uvedomil, že moderná a vyspelá spoločnosť sa hodnotí podľa toho, ako sa vie postarať o svojich najzraniteľnejších.“

SLUŽBA OBČANOM JE AKO MARATÓN

Nastavením športovec a tímový hráč, podľa vlastných slov radšej počúva ako rozpráva. Jeden z jeho najväčších životných zážitkov je odbehnutie Košického maratónu. „Maratón bol pre mňa veľká škola. Naučil som sa, aká je dôležitá príprava, vnútorné nastavenie a cieľavedomosť. Túto skúsenosť využívam aj vo verejnom živote. Práca poslanca nie je len o veľkých projektoch, o ktorých informujú médiá. Je to aj množstvo osobných stretnutí, rozhovorov, telefonátov… Je to beh na dlhú trať, v ktorom významnú úlohu zohráva spoľahlivosť a dôvera. Správam sa tak, aby mi občania dôverovali a ja som bol pre nich spoľahlivý a čitateľný partner. Takto by som chcel pokračovať v poslaneckej práci aj v ďalšom volebnom období.