Kontakt:

Jan Ivančic, Mgr.

46, ženatý, 1 dieťa

Kandidovať do mestského zastupiteľstva v Žiline som sa rozhodol z dôvodu, že v tejto spoločnosti je čas na zmenu myslenia a postoja k spravovaniu spoločných verejných financií mesta tak, aby boli čo najviac využité v prospech čo najväčšieho počtu ľudí a k ich spokojnosti, napr. aj spoločným hlasovaním občanov za daný projekt. Na sídlisku Hájik, kde žijem, môžem dať hlas týmto projektom – vyznačenie parkovacích miest, vybudovanie parkovacieho domu s finančnou účasťou obyvateľov sídliska, vytvorenie a zveľaďovanie detských ihrísk pre mamičky s deťmi s kamerovým systémom na mestskú políciu, viacfunkčné ihriská pre mládež a dospelých, výbehy pre psov, prechádzkovú a oddychovú zónu pre občanov, cyklistické chodníky pre spojenie s centrom mesta až na Vodné dielo, verejné osvetlenie,…“

Vyštudoval fakultu humanitných vied na UMB Banská Bystrica. Viac ako 17 rokov pracoval v štátnej službe ako policajt, naposledy vo funkcii riaditeľa. Po odchode z polície sa venoval poisťovacím službám a v súčasnosti pracuje ako mestský policajt na Mestskom úrade v Rajci. Rád pomáha a pracuje s ľuďmi, a aj preto sa stal členom Občianskeho združenia Iná Žilina. Vo voľnom čase sa rád venuje svojej rodine a športu, najmä cyklistike, inline korčuľovaniu, cvičeniu a turistike. Má záľubu v osobnom rozvoji, v čítaní a inšpirovaní sa životopismi známych ľudí.

Motto: “Správať sa tak, ako by som chcel, aby sa ľudia ku mne správali.“