Project Description

Štartujeme seriál, ktorého témy ste iniciovali Vy. Bude totiž pozostávať zo spracovania Vašich želaní, ktoré ste vhodili do schránky na „Stene želaní“, umiestnenej na Mariánskom námestí. Po jej nedávnom prvom otvorení, sme z nej vybrali 30 lístočkov s rôznymi podnetmi, nápadmi, myšlienkami.

Viaceré sú si významovo podobné, tak ako to je aj prípad prvých dvoch, týkajú sa zdravotníckych zariadení:
1. „Aby mohli byť krajšie nemocnice v Žiline.“
2. „Zrekonštruovanie a zlepšenie zdravotníctva v Žiline (nemocnica).“

Zdravotníctvo je veľmi citlivá a dôležitá téma. Avšak, ani jedno zo zariadení nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Žilina, teda nie je v jeho kompetencii a nemá tak dosah na jeho fungovanie. Najväčším je Fakultná nemocnica, tá je štátnym zariadením spadajúcim priamo pod Ministerstvo zdravotníctva. Ďalší poskytovatelia ako napr. Žilpo na Vlčincoch, zariadenia na Bratislavskej ul., alebo „Železničná poliklinika“ (Medcentrum) sú všetko neštátne a teda súkromné zariadenia.